Gối đỡ SM và thanh đỡ Busbar CT và EL đồng thanh cái tủ điện

Gối đỡ SM và thanh đỡ Busbar CT và EL đồng thanh cái tủ điện đầy đủ các kích cỡ, chủng loại. Hàng thường xuyên có sẵn, phụ kiện tủ điện và thiết bị điện này được cung cấp theo giá lẻ hoặc sỉ tùy theo số lượng.

Gối đỡ đồng thanh cái loại SM

 • SM-25 Gối đỡ Busbar SM-25 H25 x D30 mm – M6
 • SM-30 Sứ đỡ đồng thanh cái SM-30 H30 x D32 mm – M8
 • SM-35 Sứ đỡ đồng thanh cái SM-35 H35 x D32 mm – M8
 • SM-40 Sứ đỡ đồng thanh cái SM-40 H40 x D40 mm – M8
 • SM-51 Sứ đỡ đồng thanh cái SM-51 H51 x D36 mm – M8
 • SM-76 Sứ đỡ đồng thanh cái SM-76 H76 x D50 mm – M10
 • Xuất xứ Omega Taiwan

"<yoastmark

Gối đỡ BUS BAR kiểu bậc thang Loại CT2 và CT4

 • CT2-25: 2 cực x 25 mm – M6
 • CT4-20: 4 cực x 20 mm – M8
 • CT4-30: 4 cực x 30 mm – M8
 • CT4-40 Gối đỡ CT4-40 4 cực x 40 mm – M8
 • CT4-50 Gối đỡ CT4-50 4 cực x 50 mm – M10
 • Xuất xứ Omega Taiwan

"<yoastmark

Thanh đỡ Busbar loại EL

 • EL-130 Thanh đỡ Busbar EL-130, 1 cực , 2 mặt rãnh. Mặt A : 4 rãnh 11 mm, Mặt B : 3 rãnh 6 mm
 • EL-180 Thanh đỡ EL-180, 3 cực , 1 mặt rãnh. 3 rãnh đơn 6 mm
 • EL-210 Thanh đỡ EL-210, 3 cực , 1 mặt rãnh. 3 rãnh đơn 11 mm
 • EL-270 Thanh đỡ EL-270, 3 cực , 2 mặt rãnh. Mặt A : 3 rãnh kép 11 mm. Mặt B : 3 rãnh ba 6 mm
 • EL-295 Thanh đỡ EL-295, 4 cực , 2 mặt rãnh. Mặt A: 4 rãnh đơn 11 mm. Mặt B : 4 rãnh đơn 6 mm
 • EL-409 Thanh đỡ EL-409, 4 cực , 2 mặt rãnh. Mặt A : 4 rãnh kép 11 mm. Mặt B : 4 rãnh kép 6 mm
Thanh đỡ Busbar loại EL
Thanh đỡ Busbar loại EL
Back to top button