Hộp nối kín nước trụ đèn

Hộp nối kín nước trụ đèn chiếu sáng IP68 Tangent model MTC-TR-3S được thiết kế tiêu chuẩn cho trụ đèn đường, tich hợp ELCB dòng 6A hoặc 10A, dùng để đưa lên đèn trực tiếp.

Hộp nối dây cho trụ đèn chiếu sáng

Model Tangent MTC-TR-3SD có thông số dòng tối đa qua cầu đấu: 220VAC – 65A

TANGENT MTC-TR-3SDT thông số dòng tối đa qua cầu đấu: 220VAC – 65A

Hộp nối dây trụ đèn chiếu sáng Tangent MTC-TR-3ST-6A (10A) cầu nối rẽ nhánh kín nước IP68 bao gồm ELCB 6A(10A) 2.5kA 30mA. Mẫu nâng cấp của MTC-TR-3S với 1 ngõ ra cho tiếp đất lập lại. Thông số tối đa qua cầu đấu:220VAC – 65A

Hộp nối kín nước trụ đèn
Hộp nối kín nước trụ đèn

Cầu đấu liên thông kín nước IP68

Tangent MTC-TR-B1. Cầu đấu liên thông kín nước IP68, 01 ngõ vào 01 ngõ ra. Thông số tối đa qua cầu đấu: 440Vac – 65A

TANGENT MTC-TR-B2. Cầu đấu kín nước IP68. 2 ngõ vào 2 ngõ ra. Thông số tối đa qua cầu đấu: 440Vac – 65A

Tangent MTC-TR-B3. Cầu đấu liên thông kín nước IP68 Một ngõ vào 3 ngõ ra. Thông số tối đa qua cầu đấu: 440Vac – 65A

Cầu đấu liên thông kín nước IP68
Cầu đấu liên thông kín nước IP68

Hãy kết nối với chúng tôi để được tư vấn lựa chọn sản phẩm phù hợp,  báo giá cạnh tranh cho dự án.

Back to top button