Qui Định Về Quyền Riêng Tư

Qui Định Về Quyền Riêng Tư

Chúng tôi thu thập những thông tin gì về bạn?

Chúng tôi thu thập thông tin về bạn khi bạn đăng ký vào trang web của chúng tôi, xem tin hoặc điền vào mẫu đơn,.

Khi đăng ký hoặc điền vào mẫu đơn trên trang web của chúng tôi, khi thích hợp, bạn có thể được hỏi để điền thông tin như: tên, địa chỉ e-mail, địa chỉ gởi thư tín, số điện thoại, Tuy nhiên bạn có thể ghé thăm trang web của chúng tôi mà không cần làm những việc nêu trên.

Giống như hầu hết các trang web khác, chúng tôi sử dụng cookies và/hoặc web bacons để đề cao sự ghé thăm trang web của bạn, thu thập thông tin tổng quát của khách truy cập, theo dấu khách ghé thăm trang web của chúng tôi. Vui lòng tìm hiểu thêm phần ‘chúng tôi có sử dụng cookies?’ dưới đây để biết thông tin về cookie và cách chúng tôi sử dụng chúng.

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho việc gì?

Chúng tôi có thể sử dụng bất kỳ các thông tin thu thập được cho một trong những cách sau đây:

• Để cá nhân hoá sự truy cập trang web của bạn (thông tin của bạn sẽ giúp chúng tôi đáp ứng tốt hơn các nhu cầu cá nhân của bạn)
• Để cải thiện trang web của chúng tôi (chúng tôi liên tục cố gắng để cải thiện các dịch vụ web của chúng tôi dựa trên thông tin và phản hồi chúng tôi nhận được từ bạn)
• Để cải thiện dịch vụ chăm sóc khách hàng (thông tin của bạn sẽ giúp chúng tôi đáp ứng hiệu quả hơn các yêu cầu của dịch vụ chăm sóc và hổ trợ khách hàng)
• Để gửi email theo định kỳ (nếu bạn quyết định thêm vào danh sách gửi thư của chúng tôi, bạn sẽ nhận được email gồm có thông tin về công ty, thông tin cập nhật, thông tin liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ…)

Lưu ý: Khi nào bạn không muốn tiếp tục nhận email, chúng tôi luôn kèm thông tin không đồng ý tiếp tục nhận thư ở cuối mỗi email.

Chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn như thế nào?

Khi thông tin cá nhân của bạn được đăng nhập, chúng tôi thực hiện một loạt các biện pháp an ninh để duy trì sự an toàn thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi được cung cấp hệ thống máy chủ bảo mật. Mọi thông tin nhạy cảm, thông tin thể tín dụng được cung cấp (nếu có) được truyền bằng kỹ thuật Secure Socket Layer (SSL) và sau đó được mã hóa vào cổng thanh toán của chúng tôi, chỉ những người có thẩm quyền với quyền truy cập đặc biệt mới có quyền truy cập vào hệ thống và các thông tin được yêu cầu giữ bí mật.

Sau khi giao dịch, thông tin cá nhân của bạn sẽ được lưu giữ trong hồ sơ không quá 60 ngày.

Chúng tôi có sử dụng cookies?

Có (Cookies là các tập tin nhỏ mà một trang web hoặc nhà cung cấp dịch vụ chuyển vào ổ cứng của máy tính thông qua trình duyệt web của bạn (nếu bạn cho phép) sẽ cho phép hệ thống các trang web hoặc dịch vụ của các nhà cung cấp nhận ra trình duyệt của bạn, nắm bắt và ghi nhớ thông tin nhất định.

Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu và lưu lại các sở thích truy nhập, theo dõi các quảng cáo và biên dịch dữ liệu tổng hợp về lưu lượng truy cập trang web và sự tương tác để chúng tôi có thể cung cấp vị trí sử dụng và các công cụ tốt hơn. Chúng tôi có thể hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ thứ ba để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về khách truy cập trang web. Các nhà cung cấp dịch vụ không được phép sử dụng thông tin thu thập được trên danh nghĩa của chúng tôi, ngoại trừ để giúp chúng tôi tiến hành và cải thiện việc kinh doanh của chúng tôi.

Nếu bạn thích, bạn có thể chọn lựa để máy tính của bạn cảnh báo bạn mỗi khi một Cookie được gửi đi hoặc bạn có thể chọn để tắt tất cả Cookies thông qua các thiết lập trình duyệt của bạn. Giống như hầu hết các trang web khác, nếu bạn tắt cookies của bạn, một số dịch vụ của chúng tôi cung cấp có thể không hoạt động.

Chúng tôi có tiết lộ thông tin của bạn ra bên ngoài?

Chúng tôi không bán, kinh doanh, hoặc chuyển giao ra bên ngoài các thông tin cá nhân của bạn. Điều này không bao gồm các bên thứ ba tin cậy giúp trang web của chúng tôi hoạt động, hướng dẫn cho việc kinh doanh của chúng tôi hoặc phục vụ bạn, miễn là các bên đồng ý giữ thông tin bí mật. Chúng tôi cũng có thể chuyển nhượng thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng việc chuyển hượng là hợp pháp, đúng chính sách trong trang web của chúng tôi hoặc bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi. Tuy nhiên không phải thông tin nào cũng được cung cấp cho các bên khác dung để tiếp thị, quảng cáo hay cho mục đích khác.

Liên kết bên thứ ba

Đôi khi, chúng tôi cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ bên thứ ba trên trang web của chúng tôi. Những trang web của bên thứ ba có chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập. Do đó chúng tôi không có trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về nội dung và các hoạt động của các trang web được liên kết. Tuy nhiên, chúng tôi tìm cách để bảo vệ sự toàn vẹn trang web của chúng tôi và hoan nghênh các phản hồi về các trang web liên kết này.

Đạo luật Bảo vệ quyền riêng tư California

Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để tuân thủ Đạo luật Bảo vệ quyền riêng tư California vì chúng tôi coi trọng giá trị riêng tư của bạn. Do đó chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên ngoài mà không có sự đồng ý của bạn.

Đạo luật Bảo vệ quyền trẻ em.

Chúng tôi tuân thủ các yêu cầu của Đạo luật Bảo vệ quyền trẻ em (Children Online Privacy Protection Act), chúng tôi không thu thập các thông tin của trẻ em dưới 13 tuổi. Trong trang web của chúng tôi, các sản phẩm và dịch vụ đều hướng đến những người từ 13 tuổi trở lên

Chính sách bảo mật trực tuyến

Chính sách bảo mật trực tuyến này chỉ áp dụng cho các thông tin được thu thập thông qua trang web của chúng tôi.

Sự đồng ý của bạn

Bạn đồng ý chính sách quyền riêng tư của chúng tôi khi sử dụng trang web của chúng tôi.

Thay đổi Chính sách quyền riêng tư

Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách quyền riêng tư, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi, hoặc cập nhật ngày sửa đổi chính sách quyền riêng tư theo như dưới đây.

Chính sách được thay đổi lần cuối vào ngày 20 tháng 05 năm 2014

Back to top button