Thanh đỡ Busbar màu môn CNC

Thanh đỡ Busbar màu môn CNC – Thanh đỡ Busbar màu môn – CNC | Bar Type Busbar Insulator, gồm có các loại EL – 170, EL – 270, EL – 295 và EL – 409. Thanh đỡ Busbar màu môn CNC có 3 rãnh đơn và 4 rãnh đơn.

Thanh đỡ Busbar màu môn CNC

Thanh đỡ Busbar màu môn CNC – Thanh đỡ Busbar màu môn – CNC | Bar Type Busbar Insulator, gồm có các loại EL – 170, EL – 270, EL – 295 và EL – 409. Thanh đỡ Busbar màu môn CNC có 3 rãnh đơn và 4 rãnh đơn.

Thanh đỡ Busbar màu môn – CNC | Bar Type Busbar Insulator
STT | ItemHình | FigureMã hàng | ModelQuy cách | SpecificationGiá | Price (VNĐ)
1

Thanh đỡ Busbar màu môn CNC
Thanh đỡ Busbar màu môn CNC
EL – 170THANH ĐỠ BUSBAR (3 rãnh đơn)39.500
2EL – 270THANH ĐỠ BUSBAR (3 rãnh đôi)81.500
3EL – 295THANH ĐỠ BUSBAR (4 rãnh đơn)102.000
4EL – 409THANH ĐỠ BUSBAR (4 rãnh đôi)125.000

Thanh đỡ Busbar màu môn CNC – Thanh đỡ Busbar màu môn – CNC | Bar Type Busbar Insulator

Back to top button