Cable gland, ốc siết cố định cáp điện

Ốc siết cố định cáp điện – Cable gland dùng cho cáp kích cỡ từ 4 mm đến 38 mm, chủng loại bịch 100 cái, 50 cái & 20 cái, đơn giá theo bịch, giá lẻ + 10% hoặc 20% tùy theo đơn hàng, số lượng đặt hàng.

Cable gland, ốc siết cố định cáp điện

Cable gland, ốc siết cố định cáp điện
Cable gland, ốc siết cố định cáp điện

Cable gland, ốc siết cố định cáp điện hoặc ốc siết cáp là một loại phụ kiện điện, được dùng cho cáp kích cỡ từ 4 mm đến 38 mm, chủng loại bịch 100 cái, 50 cái & 20 cái tùy theo loại, đơn giá theo bịch, giá lẻ + 10% hoặc 20% tùy theo đơn hàng, số lượng đặt hàng. Đơn giá Cable gland chưa bao gồm 10% VAT. Bấm bào đây để xem các phụ kiện điện khác.

Bảng giá Cable gland, ốc siết cố định cáp điện

1. PG – 7 (cáp 4 ~ 8): 1,000 đ/cái (100 cái/bịch)
2. PG – 9 (cáp 5 ~ 10): 1,200 đ/cái (100 cái/bịch)
3. PG – 11 (cáp 6 ~ 12): 1,500 đ/cái (100 cái/bịch)
4. PG – 13.5 (cáp 10 ~ 14): 1,700 đ/cái (100 cái/bịch)
5. PG – 16 (cáp 12 ~ 15): 2,200 đ/cái (100 cái/bịch)
6. PG – 19 (cáp 15 ~ 20): 2,600 đ/cái (100 cái/bịch)
7. PG – 21 (cáp 18 ~ 22): 3,200 đ/cái (100 cái/bịch)
8. PG – 25 (cáp 22 ~ 25): 3,800 đ/cái (50 cái/bịch)
9. PG – 29 (cáp 25 ~ 28): 5,700 đ/cái (50 cái/bịch)
10. PG – 36 (cáp 28 ~ 32): 10,500 đ/cái (50 cái/bịch)
11. PG – 42 (cáp 32 ~ 38): 14,500 đ/cái (20 cái/bịch)
12. PG – 48 (cáp 38 ~ 44): 16,800 đ/cái (20 cái/bịch)

Back to top button