Cầu đấu thí nghiệm Công tắc và Phụ kiện điện Sungho

Cầu đấu thí nghiệm Công tắc và Phụ kiện điện Sungho. Bảng giá Cầu đấu thí nghiệm, Công tắc chân hàn, Công tắc bàn đạp, Test thanh Domino, Điện trở sấy, Giá đỡ thanh cái và Phụ kiện điện Sungho vv..

Cầu đấu thí nghiệm Công tắc và Phụ kiện điện Sungho
Cầu đấu thí nghiệm Công tắc và Phụ kiện điện Sungho

Cầu đấu thí nghiệm Công tắc và Phụ kiện điện Sungho

Cầu đấu thí nghiệm, cầu đầu dây cáp điện Công tắc và Phụ kiện điện Sungho. Bảng giá Cầu đấu thí nghiệm, Công tắc chân hàn, Công tắc bàn đạp, thanh Domino, Điện trở sấy, Giá đỡ thanh cái và Phụ kiện điện Sungho vv..

Thiết bị điện Sungho bao gồm: Công tắc chân hàn (AC250V, SPST), Công tắc chân bắt vít, Cầu Đấu Thí Nghiệm, Điện trở sấy, Giá đỡ thanh cái, Test Thanh Đomino

Back to top button