Chuyển mạch Cam-Switch Wiz (V, A)

Bảng giá Chuyển mạch Cam-Switch (V, A) Wiz (Rotary Cam Switch): Chuyển mạch Ampe, chuyển mạch Vôn vv.. sử dụng cho tủ điện – Phụ kiện tủ điện.

Chuyển mạch Cam-Switch Wiz (V, A)
Chuyển mạch Cam-Switch Wiz (V, A)

Bảng giá Chuyển mạch Cam-Switch (V, A) Wiz

Bảng giá Chuyển mạch Cam-Switch (V, A) Wiz (Rotary Cam Switch): Chuyển mạch Ampe, chuyển mạch Vôn vv.. sử dụng cho tủ điện – Phụ kiện tủ điện. Liên hệ để có giá tốt nhất.

CHUYỂN MẠCH AMPE (Size 48×60): LW28-20

CHUYỂN MẠCH VOLT (Size 48×60): LW28-20

Chuyển mạch Volt – Ampere Wiz
STT | ItemHình | FigureMã hàng | ModelQuy cách, mô tả | SpecificationGiá | Price (VNĐ)
1LW28-20CHUYỂN MẠCH AMPE (Size 48×60)82.000
2LW28-20CHUYỂN MẠCH VOLT (Size 48×60)82.000

Chuyển mạch Cam-Switch (V, A) Wiz | Rotary Cam Switch

Back to top button