Thanh lược dùng cho MCB tép

Thanh lược dùng cho MCB tép

Thanh lược dùng cho MCB tép

Thanh lược dùng cho MCB tép | Power Bus Bars Trunking – Busway, Thanh lược gồm có loại 1 pha, 2 pha và 3 pha. Thanh lược dùng cho MCB tép có chiều dài 1 m/cây.

Thanh lược dùng cho MCB tép | Power Bus Bars Trunking – Busway
STT | ItemHình | FigureChủng loại | ModelQuy cách, mô tả | SpecificationGiá | Price (VNĐ)
1

Thanh lược dùng cho MCB tép
Thanh lược dùng cho MCB tép
1 phaTHANH LƯỢC CÂY=1M49.000
22 phaTHANH LƯỢC CÂY=1M94.000
33 phaTHANH LƯỢC CÂY=1M135.000

Thanh lược dùng cho MCB tép | Power Bus Bars Trunking – Busway

Back to top button