Co nhiệt

Phụ kiện điện: Co nhiệt (Heat Shrink Sleeves For Busbar). Co nhiệt dùng cho đồng thanh cái tủ điện. Chủng loại từ Ф 4 – Ф 120. Đơn giá tham khảo theo mét. 4 màu đỏ, xanh, đen, và vàng.

Co nhiệt đồng thanh cái

Chuyên cung cấp sỉ & lẻ Co nhiệt (Heat Shrink Sleeves For Busbar). Co nhiệt dùng cho đồng thanh cái tủ điện. Chủng loại từ Ф 4 – Ф 120. Đơn giá tham khảo theo mét. gồm có 4 màu đỏ, xanh, đen, và vàng.

Co nhiệt | Heat Shrink Sleeves For Busbar
STT | ItemHình | FigureChủng loại Co nhiệt | ModelQuy cách, mô tả | SpecificationGiá | Price (VNĐ)
1

Co nhiệt

Heat Shrink Sleeves For Busbar

Co nhiệt
Co nhiệt
Ф 4Co nhiệt/mét1.400
2Ф 5Co nhiệt/mét1.700
3Ф 6Co nhiệt/mét2.000
4Ф 8Co nhiệt/mét2.200
5Ф 10Co nhiệt/mét3.000
6Ф 12Co nhiệt/mét3.500
7Ф 16Co nhiệt/mét4.500
8Ф 18Co nhiệt/mét6.000
9Ф 20Co nhiệt/mét7.000
10Ф 22Co nhiệt/mét8.000
11Ф 25Co nhiệt/mét10.000
12Ф 30Co nhiệt/mét13.000
13Ф 35Co nhiệt/mét15.000
14Ф 40Co nhiệt/mét20.000
15Ф 50Co nhiệt/mét29.000
16Ф 60Co nhiệt/mét35.000
17Ф 70Co nhiệt/mét45.000
18Ф 80Co nhiệt/mét55.000
19Ф 90Co nhiệt/mét70.000
20Ф 120Co nhiệt/mét75.000
Back to top button