Nẹp bán nguyệt nẹp luồn dây điện

Nẹp bán nguyệt nẹp luồn dây điện – Nẹp bán nguyệt, nẹp luồn dây điện | Semicircular conduit, gồm có kích cỡ 40x16mm và 60x22mm. Kèm theo Nối nẹp bán nguyệt BN40x16mm và BN60x22mm.

Nẹp bán nguyệt nẹp luồn dây điện
Nẹp bán nguyệt nẹp luồn dây điện

Nẹp bán nguyệt nẹp luồn dây điện

Nẹp bán nguyệt nẹp luồn dây điện – Nẹp bán nguyệt, nẹp luồn dây điện | Semicircular conduit, gồm có kích cỡ 40x16mm và 60x22mm.

Kèm theo Nối nẹp bán nguyệt BN40x16mm và BN60x22mm.

Ghi chú: Đơn giá tham khảo chưa bao gồm 10% VAT

Nẹp bán nguyệt, nẹp luồn dây điện | Semicircular conduit
STT | ItemTên sản phẩm | Name of ProductQui cách | SpecificationĐVT | UnitGiá | Price (VNĐ)
1Nẹp bán nguyệt BN40x16mm40x16mmmét57.000
2Nẹp bán nguyệt BN60x22mm60x22mmmét78.000
3Nối nẹp bán nguyệt BN40x16mmCái800
4Nối nẹp bán nguyệt BN60x22mmCái1.000
Ghi chú: Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT

Nẹp bán nguyệt, nẹp luồn dây điện, Nẹp bán nguyệt nẹp luồn dây điện | Semicircular conduit

Back to top button