Domino Sungho

Domino Sungho, cầu đấu dây Sungho gồm có Đomino lắp ráp 10A, 15A. Đomino lắp ráp 15A, 2 tầng. Thanh Đomino từ 10A đến 400A

Domino Sungho
Domino Sungho

Domino Sungho, cầu đấu dây Sungho

Domino Sungho, cầu đấu dây Sungho gồm có:

  • Đomino lắp ráp 10A, 15A.
  • Đomino lắp ráp 15A, 2 tầng.
  • Thanh Đomino từ 10A đến 400A

Liên hệ để có giá cạnh tranh nhất.

Back to top button