Đồng hồ tủ điện Selec dạng số hiển thị LCD 1 pha 3 pha

Đồng hồ tủ điện Selec dạng số hiển thị LCD 1 pha 3 pha – Phụ kiện tủ điện Selec gồm Đồng hồ đo Ampere Selec, Đồng hồ tủ điện Selec dạng số hiển thị LCD. Đồng hồ đo Ampere 3 pha với công tắc chuyển mạch, Đồng hồ tủ điện Selec hiển thị LCD. Đồng hồ đo Volt Selec, Đồng hồ tủ điện Selec hiển thị LCD. Đồng hồ đo Volt 3 pha với công tắc chuyển mạch, Đồng hồ tủ điện hiển thị LCD Selec

Đồng hồ tủ điện Selec dạng số hiển thị LCD 1 pha 3 pha
Đồng hồ tủ điện Selec

Đồng hồ tủ điện Selec dạng số hiển thị LCD 1 pha 3 pha | Selec Volt-Ampere Meter

Đồng hồ tủ điện Selec dạng số hiển thị LCD 1 pha 3 pha – Phụ kiện tủ điện Selec gồm Đồng hồ đo Ampere Selec, Đồng hồ tủ điện Selec dạng số hiển thị LCD. Đồng hồ đo Ampere 3 pha với công tắc chuyển mạch, Đồng hồ tủ điện Selec hiển thị LCD. Đồng hồ đo Volt Selec, Đồng hồ tủ điện Selec hiển thị LCD. Đồng hồ đo Volt 3 pha với công tắc chuyển mạch, Đồng hồ tủ điện hiển thị LCD Selec

Thông số Đồng hồ tủ điện Selec dạng số hiển thị LCD 1 pha 3 pha

Đồng hồ tủ điện Selec dạng số hiển thị LCD 1 pha 3 pha | Selec Volt-Ampere Meter
Hình | FigureSTT | ItemMã sản phẩm | ModelMô tả | DescriptionGiá | Price (VNĐ)
1MA501
(48×48)
Đồng hồ đo Ampere Selec, Đồng hồ tủ điện Selec dạng số hiển thị LCD
– Đồng hồ đo Ampere Selec
– Hiển thị 4 số dạng LCD
– Cài đặt hệ số CT: 5 – 5000A
– Dải hiển thị : 0 – 6200A
– Mạng kết nối: 1 pha 2 dây
– Nguồn cấp: AC:
+ 240V AC ±20%, (50 / 60Hz)
+ 110V AC ±20%, (50 / 60Hz)
– Bảo vệ mặt trước: IP65
– Chiều cao của LED hiển thị : 14.2 mm
– Có biểu đồ hiển thị  % tải
502.000
2MA201
(72×72)
556.000
3MA2301
(72×72)
Đồng hồ đo Ampere 3 pha với công tắc chuyển mạch, Đồng hồ tủ điện Selec hiển thị LCD
– Đồng hồ đo Ampere 3 pha với công tắ chuyển mạch
– Hiển thị 4 số dạng LCD
– Cài đặt hệ số CT: 5 – 5000A
– Dải hiển thị : 0 – 6200A
– Mạng kết nối: 3 pha 4 dây
– Nguồn cấp: AC: 240V AC ±20%, (50 / 60Hz)
– Bảo vệ mặt trước: IP54
– Chiểu cao của LED hiển thị : 14.2 mm
– Có biểu đồ hiển thị  % tải
670.000
4MV507
(48×48)
Đồng hồ đo Volt Selec, Đồng hồ tủ điện Selec hiển thị LCD
– Đồng hồ đo Volt
– Hiển thị 3 số dạng LCD
– Dải hiển thị : 0 – 516V AC
– Mạng kết nối: 1 pha 2 dây
– Nguồn cấp: AC:
+ 240V AC ±20%, (50 / 60Hz)
+ 110V AC ±20%, (50 / 60Hz)
– Bảo vệ mặt trước: IP65
– Chiều cao tối đa LED hiển thị : 14.2 mm
– Có biểu đồ hiển thị  % điện áp
491.000
5MV207
(72×72)
545.000
6MV2307
(72×72)
Đồng hồ đo Volt 3 pha với công tắc chuyển mạch, Đồng hồ tủ điện hiển thị LCD Selec
– Đồng hồ đo Volt 3 pha với công tắc chuyển mạch
– Hiển thị 3 số dạngLCD
– Dải hiển thị : 0 – 516V AC
– Mạng kết nối: 3 pha 4 dây
– Nguồn cấp: AC:
+ 240V AC ±20%, (50 / 60Hz)
+ 110V AC ±20%, (50 / 60Hz)
– Bảo vệ mặt trước: IP54
– Chiều cao của LED hiển thị: 14.2 mm
– Có biểu đồ hiển thị  % điện áp
643.000

Đồng hồ tủ điện Selec dạng số hiển thị LCD 1 pha 3 pha | Selec Volt-Ampere Meter

Back to top button