Bộ hiển thị tốc độ và đếm tổng Selec

Bộ hiển thị tốc độ và đếm tổng Selec – Thiết bị điện Selec: Gồm có Bộ đếm tổng Selec XC10D, Bộ hiển thị tốc độ & đếm tổng Selec XC1200, Bộ hiển thị tốc độ & đếm tổng Selec RC102C, Thiết bị đếm tổng thời gian Selec TT412 (36X72)& Thiết bị đếm tổng thời gian Selec LT920-V (24X48)

Bộ hiển thị tốc độ và đếm tổng Selec – Thiết bị điện Selec

Bộ hiển thị tốc độ và đếm tổng Selec – Thiết bị điện Selec: Gồm có Bộ đếm tổng Selec XC10D, Bộ hiển thị tốc độ & đếm tổng Selec XC1200, Bộ hiển thị tốc độ & đếm tổng Selec RC102C, Thiết bị đếm tổng thời gian Selec TT412 (36X72)& Thiết bị đếm tổng thời gian Selec LT920-V (24X48). Thiết bị hiển thị số dạng Led.

Bộ hiển thị tốc độ Selec và Bộ đếm tổng Selec

Bộ hiển thị tốc độ và đếm tổng Selec | Selec Speed indicator & Counter
Hình | FigureSTT | ItemMã sản phẩm | ModelMô tả | DescriptionGiá | Price (VNĐ)
1XC10D
(48×96)
Bộ đếm tổng Selec XC10D | Selec Counter
– Hiển thị  1 hàng, 6 số, dạng LED
– Dải đếm: 999999
– Có chức năng nhớ dữ liệu; Hướng đếm: lên; Reset bằng phím trước
– Loại Sensor: NPN, PNP
– Tốc độ ngõ vào: 3Hz, 30Hz, 1kHz; Nguồn cấp: 90 – 270V AC/DC
773.000
2XC1200
(48×96)
Bộ hiển thị tốc độ & đếm tổng Selec XC1200 | Selec Speed indicator & Counter
– Bộ hiển thị tốc độ & đếm tổng Selec
– Chức năng đếm: 6 số: 0.0001 tới 999999
– Hiển thị tốc độ: 5 số: 4 tới 99999 vòng/phút hoặc vòng/gi ờ
– Có khả năng đếm tăng hoặc giảm; Có hai điểm cài đặt
– Có 2 ngõ ra: Relay; Tốc độ ngõ vào: 0 – 30Hz hoặc 0 – 2.5 KHz hoặc 0-5kHz
– Dạng ngõ vào: xung áp 3 ~ 30VDC từ cảm biến tiệm cận, Encoders, hoặc tiếp điểm; Nguồn cấp: 85 ~ 270 V AC/DC
1.644.000
3RC102C
(48X96)
Bộ hiển thị tốc độ & đếm tổng Selec RC102C | Selec Speed indicator & Counter
– Chức năng đếm: 6 số: 0.01 tới 999999
– Hiển thị tốc độ: 4 số: 4 tới 9999 vòng/phút hoặc mét/phút
– Tốc độ ngõ vào: 0 tới 30Hz hoặc 0 tới 2.5 KHz
– Dạng ngõ vào: xung áp 3 ~ 30VDC từ cảm biến tiệm cận, Encoders, hoặc từ tiếp điểm; Nguồn cấp: 85 ~ 270 V AC/DC
1.228.000
4TT412
(36X72)
Thiết bị đếm tổng thời gian Selec TT412 (36X72) | Selec Time Counter
– Hiển thị tối đa được 6 số
– Dải thời gian: 99999.9/999999 giây; 99999.9/999999 phút; 99999.9/999999 giờ
– Ngõ vào: tiếp điểm; Có khả năng Reset và nhớ được giá trị 10 năm
– Nguồn cấp: 85 ~ 270V AV/DC
1.089.000
5LT920-V
(24X48)
Thiết bị đếm tổng thời gian Selec LT920-V (24X48) | Selec Time Counter
– Hiển thị tối đa được 8 số
– Dải thời gian: 9999:59:59 giờ :phút:giây, 999999:99 gi ờ
– Ngõ vào: điện áp 24 ~ 260V AC hoặc tiếp điểm
– Có khả năng Reset và nhớ được giá trị 5 năm; Nguồn cấp: dùng pin
456.000
Back to top button