Đồng hồ tủ điện Selec dạng số hiển thị dạng LED

Đồng hồ tủ điện Selec dạng số hiển thị dạng LED – Phụ kiện tủ điện gồm có Đồng hồ đo Ampere Selec, Hiển thị 4 số dạng LED 7 đoạn, Cài đặt hệ số CT: 5-4000A, Dải hiển thị: 0-4960A; Đồng hồ đo Volt Selec, Hiển thị 3 số dạng LED 7 đoạn, Dải hiển thị: 0-516V; Đồng hồ đo Tần số Selec & Đồng hồ đo Hệ số Cosphi Selec.

Đồng hồ tủ điện Selec dạng số hiển thị dạng LED
Đồng hồ tủ điện Selec dạng số hiển thị dạng LED

Đồng hồ tủ điện Selec dạng số hiển thị dạng LED | A-V-Hz-Cosphi Meter

Đồng hồ tủ điện Selec dạng số hiển thị dạng LED – Phụ kiện tủ điện gồm có Đồng hồ đo Ampere Selec, Hiển thị 4 số dạng LED 7 đoạn, Cài đặt hệ số CT: 5-4000A, Dải hiển thị: 0-4960A; Đồng hồ đo Volt Selec, Hiển thị 3 số dạng LED 7 đoạn, Dải hiển thị: 0-516V; Đồng hồ đo Tần số Selec & Đồng hồ đo Hệ số Cosphi Selec.

Giá Đồng hồ tủ điện Selec dạng số hiển thị dạng LED

Bảng giá Đồng hồ tủ điện Selec dạng số hiển thị dạng LED | A-V-Hz-Cosphi Meter
Hình | FigureSTT | ItemMã sản phẩm | ModelMô tả | DescriptionGiá | Price (VNĐ)
1MA12 (48×96)Đồng hồ đo Ampere Selec | Selec Ampere meter
– Hiển thị 4 số dạng LED 7 đoạn
– Cài đặt hệ số CT: 5-4000A
– Dải hiển thị: 0-4960A
– Mạng kết nối: 1 pha 2 dây
– Nguồn cấp: AC 240VAC +/-20% (50/60Hz); 110VAC +/-20% (50/60Hz)
– Bảo vệ mặt trước: IP 65
– Chiều cao của LED hiển thị: 14.2mm
354.000
2MA202 (72×72)354.000
3MA302 (96×96)354.000
4MV15 (48×96)Đồng hồ đo Volt Selec | Selec Volt meter
– Hiển thị 3 số dạng LED 7 đoạn
– Dải hiển thị: 0-516V
– Mạng kết nối: 1 pha 2 dây
– Nguồn cấp: AC 240VAC +/-20% (50/60Hz); 110VAC +/-20% (50/60Hz)
– Bảo vệ mặt trước: IP 65
– Chiều cao của LED hiển thị: 14.2mm
327.000
5MV205 (72×72)327.000
6MV305 (96×96)327.000
7MF16 (48×96)Đồng hồ đo Tần số Selec | Hz meter
– Hiển thị 4 số dạng LED 7 đoạn
– Dải đo lường: 45-65Hz
– Độ phân giải: 0.01
– Mạng kết nối: 1 pha 2 dây
– Nguồn cấp: AC 240VAC +/-20% (50/60Hz); 110VAC +/-20% (50/60Hz)
– Bảo vệ mặt trước: IP 65
– Chiều cao của LED hiển thị: 14.2mm
382.000
8MF216 (72×72)393.000
9MF316 (96×96)393.000
10MP14 (48×96)Đồng hồ đo Hệ số Cosphi Selec | Cosphi meter
– Hiển thị 4 số dạng LED 7 đoạn
– Dải đo lường: 45-65Hz
– Độ phân giải: 0.001
– Mạng kết nối: 1 pha 2 dây
– Nguồn cấp: AC 240VAC +/-20% (50/60Hz)
– Chiều cao của LED hiển thị: 14.2mm
491.000
11MP214 (72×72)491.000
12MP314 (96×96)491.000

Đồng hồ tủ điện Selec dạng số hiển thị dạng LED | A-V-Hz-Cosphi Meter

Back to top button