Bộ chuyển đổi RS485-232 Phần mềm giám sát năng lượng Selec

Bộ chuyển đổi RS485-232 – Thiết bị điện Selec: Bộ chuyển đổi RS485-232 Phần mềm giám sát năng lượng Selec | RS485-RS232 Converter Selec gồm có Bộ chuyển đổi RS485-232

Bộ chuyển đổi RS485-232 – Thiết bị điện Selec

Bộ chuyển đổi RS485-232 – Thiết bị điện Selec: Bộ chuyển đổi RS485-232 Phần mềm giám sát năng lượng Selec | RS485-RS232 Converter Selec gồm có Bộ chuyển đổi RS485-232, Nguồn cấp: 90 – 270V AC/DC, Tốc độ truyền bộ chuyển đổi RS485-232: 9600 – 115200 BPS & Phần mềm giám sát năng lượng Selec EN-VIEW Dùng cho các loại đồng hồ: EM306-C/EM368-C/MFM383-C/MFM384-C

Giá Bộ chuyển đổi RS485-232 Phần mềm giám sát năng lượng Selec

Bộ chuyển đổi RS485-232 Phần mềm giám sát năng lượng Selec | RS485-RS232 Converter Selec
Hình | FigureSTT | ItemMã sản phẩm | ModelMô tả | DescriptionGiá | Price (VNĐ)
1AC-RS485-
RS232-ISO
Bộ chuyển đổi RS485-232 | RS485-RS232 Converter Selec
AC-RS485-RS232-ISO
– Bộ chuyển đổi RS485-232
– Nguồn cấp: 90 – 270V AC/DC
– Tốc độ truyền bộ chuyển đổi RS485-232: 9600 – 115200 BPS
1.446.000
2EN-VIEWPhần mềm giám sát năng lượng Selec EN-VIEW
– Phần mềm giám sát năng lượng EN-VIEW
– Dùng cho các loại đồng hồ: EM306-C/EM368-C/MFM383-C/MFM384-C
3.406.000

Bộ chuyển đổi RS485-232 Phần mềm giám sát năng lượng Selec

Back to top button