Đồng hồ đo năng lượng Selec

Đồng hồ đo năng lượng Selec – Thiết bị đo Selec có: Đồng hồ đo Kw/h, đồng hồ đo năng lượng Selec Model EM306 (96×96) & EM306-C (96×96) Hiển thị 6 số dạng LED, Cài đặt hệ số CT: 5 – 5000A, Độ phân giải: 0.01, 0.1, 1 & 10, Mạng kết nối: 3 pha 4 dây hoặc 1 pha 2 dây, Ngõ ra: xung vv.. & Đồng hồ đo Pf, kWh, kVArh, kVAh, tổng kW & kVAr

Mã: EM306 (96x96) Danh mục: Từ khóa: , ,
Đồng hồ đo năng lượng Selec
Đồng hồ đo năng lượng Selec

Đồng hồ đo năng lượng Selec – Thiết bị đo Selec

Đồng hồ đo năng lượng Selec – Thiết bị đo Selec có: Đồng hồ đo Kw/h, đồng hồ đo năng lượng Selec Model EM306 (96×96) & EM306-C (96×96) Hiển thị 6 số dạng LED, Cài đặt hệ số CT: 5 – 5000A.

Độ phân giải đồng hồ Selec: 0.01, 0.1, 1 & 10, Mạng kết nối: 3 pha 4 dây hoặc 1 pha 2 dây, Ngõ ra: xung vv.. & Đồng hồ đo Pf, kWh, kVArh, kVAh, tổng kW & kVAr

Thông số Đồng hồ đo năng lượng Selec

Đồng hồ đo năng lượng Selec | Selec energy meter
Hình | FigureSTT | ItemMã sản phẩm | ModelMô tả | DescriptionGiá | Price (VNĐ)
1EM306
(96×96)
Đồng hồ đo Kw/h, đồng hồ đo năng lượng Selec
– Đồng hồ đo Kwh
– Hiển thị 6 số dạng LED
– Cài đặt hệ số CT: 5 – 5000A
– Độ phân giải: 0.01, 0.1, 1 & 10
– Mạng kết nối: 3 pha 4 dây hoặc 1 pha 2 dây
– Ngõ ra: xung
– Độ chính xác: cấp 1
– Chiều cao của LED hiển thị : 14.2 mm
– Nguốn cấp: AC: 240V AC ±20%, (50 / 60Hz)
– Truyền thông MODBUS (dành cho EM306-C)
1.307.000
2EM306-C
(96×96)
1.961.000
3EM368
(96×96)
Đồng hồ đo Pf, kWh, kVArh, kVAh, tổng kW & kVAr, đồng hồ đo năng lượng Selec
– Đồng hồ đo: Pf, kWh, kVArh, kVAh, tổng kW & kVAr
– Hiển thị 8 số dạng LCD
– Chiêu cao của LED hiển thị : 10.5 mm
– Cài đặt hệ số CT: 1/5A – 10.000A
– Độ phân giải: 0.01, 0.1, 1 & 10
– Mạng kết nối: 3 pha – 4 dây, 3 pha – 3 dây, 2 pha – 3 dây & 1 pha – 2 dây
– Ngõ ra: xung
– Độ chính xác: cấp 1
– Cài đặt hệ số PT Sơ cấp: 100V – 500kV
– Cài đặt hệ số PT Thứ  câp: 100 – 500V AC (L-L)
– Nguồn cấp: 85 – 270V AC/DC
– Truyền thông MODBUS (dành cho EM368-C)
2.556.000
4EM368-C
(96×96)
1.961.000

Đồng hồ đo năng lượng Selec | Selec energy meter

Back to top button