Đồng hồ đo đa năng Selec

Đồng hồ đo đa năng Selec: Đồng hồ đo đa năng Selec V, A, Hz, Pf, kW, kVA, kVAr, kWh, hiển thị LCD; Đồng hồ đo đa năng Selec V, A, Hz, Pf, kW, kVA, kVAr, kWh, kVArh, kVAh, Tổng kWh, kVAh & kVArh, hiển thị LCD; Đồng hồ đo đa năng Selec V, A, Hz, Pf, kW, kVA, kVAr, kWh, kVArh, kVAh, Tổng kWh, kVAh & kVArh, hiển thị LED

Mã: MFM383 (96x96) Danh mục: Từ khóa: ,
Đồng hồ đo đa năng Selec
Đồng hồ đo đa năng Selec

Đồng hồ đo đa năng Selec | Multifunctional Power Meter

Đồng hồ đo đa năng Selec: Đồng hồ đo đa năng Selec V, A, Hz, Pf, kW, kVA, kVAr, kWh, hiển thị LCD; Đồng hồ Selec hiển thị LCD.

Đồng hồ Selec với chức năng đo: V, A, Hz, Pf, kW, kVA, kVAr, kWh, kVArh, kVAh, Tổng kWh, kVAh & kVArh và hiển thị thông số LED

Giá đồng hồ đo đa năng Selec

Đồng hồ đo đa năng Selec | Multifunctional Power Meter
Hình | FigureSTT | ItemMã sản phẩm | ModelMô tả | DescriptionGiá | Price (VNĐ)
1MFM383
(96×96)
Đồng hồ đo đa năng Selec V, A, Hz, Pf, kW, kVA, kVAr, kWh, hiển thị LCD – Đồng hồ đo đa năng Selec | Multifunctional Power Meter
– Đồng hồ đo: V, A, Hz, Pf, kW, kVA, kVAr, kWh
– Hiển thị 3 hàng, 3 số, d ạng LCD
– Hàng thứ  4: 8 số (dành cho năng lượng)
– Cài đặt hệ số CT: 5A – 5.000A
– Mạng kết nối: 3 pha – 4 dây & 1 pha – 2 dây
– Nguồn cấp: 85 – 270V AC/DC
– Truyền thông MODBUS (dành cho MFM383-C)
1.907.000
2MFM383-C
(96×96)
2.451.000
3MFM384
(96×96)
Đồng hồ đo đa năng Selec V, A, Hz, Pf, kW, kVA, kVAr, kWh, kVArh, kVAh, Tổng kWh, kVAh & kVArh, hiển thị LCD – Đồng hồ đo đa năng Selec | Multifunctional Power Meter
– Đồng hồ đo: V, A, Hz, Pf, kW, kVA, kVAr, kWh, kVArh, kVAh, Tổng kWh, kVAh & kVArh (Đo được cho cả 1 pha và 3 pha)
– Hiển thị  4 hàng, 4 số, dạ ng LCD
– Hàng thứ  5: 8 số (dành cho năng lượ ng)
– Cài dat he sô CT: 1A / 5A – 10.000A
– Mạ ng kết nối: 3 pha – 4 dây, 3 pha – 3 dây, 2 pha – 3 dây & 1 pha – 2 dây
– Ngõ ra: xung áp/dòng
– Độ chính xác: cấp 1 (dành cho năng lượng)
– Cài đặt hệ số PT Sơ cấp: 100V – 500kV
– Cài đặt hệ số PT Th ứ cấp: 100 – 500V AC (L-L)
– Nguồn cấp: 85 – 270V AC
– Truyền thông MODBUS (dành cho MFM384-C)
2.505.000
4MFM384-C
(96×96)
2.996.000
5MFM374
(96×96)
Đồng hồ đo đa năng Selec V, A, Hz, Pf, kW, kVA, kVAr, kWh, kVArh, kVAh, Tổng kWh, kVAh & kVArh, hiển thị LED – Đồng hồ đo đa năng Selec | Multifunctional Power Meter
– Đồng hồ đo đa năng Selec V, A, Hz, Pf, kW, kVA, kVAr, kWh, kVArh, kVAh, Tổng kWh, kVAh & kVArh (Đo được cho cả 1 pha và 3 pha)
– Hiển thị 3 hàng, 4 số, d ạng LED
– Cài đặt hệ số CT: 1A/5A – 10.000A
– Mạng kết nối: 3 pha – 4 dây, 3 pha – 3 dây, 2 pha – 3 dây & 1 pha – 2 dây
– Ngõ ra: xung áp/dòng
– Độ chính xác: cấp 1 (dành cho năng lượng)
– Cài đặt hệ số PT Sơ cấp: 100V – 500kV
– Cài đặt hệ số PT Thứ  cấp: 100 – 500V AC (L-L)
– Nguồn cấp: 85 – 270V AC
                2.287.000

Đồng hồ đo đa năng Selec | Multifunctional Power Meter

Back to top button