Bộ hiển thị xử lý Selec

Bộ hiển thị xử lý Selec – Thiết bị điện Selec: Bộ hiển thị xử lý Selec PIC101AT-230 (48×96) Hiển thị 1 hàng, 4 số, dạng LED, Ngõ vào: Thermocouple: J/K/T/R/S/Pt100, Độ phân giải: 1/0.1 độ; – Nguồn cấp: 230V AC

Bộ hiển thị xử lý Selec | Selec Process Indicator – Thiết bị điện Selec

Bộ hiển thị xử lý Selec – Thiết bị điện Selec: Bộ hiển thị xử lý Selec PIC101AT-230 (48×96) Hiển thị 1 hàng, 4 số, dạng LED, Ngõ vào: Thermocouple: J/K/T/R/S/Pt100, Độ phân giải: 1/0.1 độ; – Nguồn cấp: 230V AC. Bộ hiển thị xử lý Selec PIC101A-VI-230 (48×96) Hiển thị 1 hàng, 4 số, dạng LED. Bộ hiển thị xử lý Selec PIC152N (48×96), nguồn cấp 85-270V AC/DC Hiển thị 1 hàng , 4 số, dạng LED.

Bộ hiển thị xử lý Selec

Bộ hiển thị xử lý Selec | Selec Process Indicator
Hình | FigureSTT | ItemMã sản phẩm | ModelMô tả | DescriptionGiá | Price (VNĐ)
1PIC101AT-230
(48×96)
Bộ hiển thị xử lý Selec PIC101AT-230 (48×96) | Selec Process Indicator
– Hiển thị 1 hàng, 4 số, dạng LED
– Ngõ vào: Thermocouple: J/K/T/R/S/Pt100
– Độ phân giải: 1/0.1 độ; – Nguồn cấp: 230V AC
673.000
2PIC101A-VI-230
(48×96)
Bộ hiển thị xử lý Selec PIC101A-VI-230 (48×96) | Selec Process Indicator
– Hiển thị 1 hàng, 4 số, dạng LED
– Ngõ vào: Tín hiệuDC: 0-10V, 0/4 – 20mA
– Độ phân giải: 1/ 0.1/ 0.01/ 0.001; – Nguồn cấp: 230V AC
673.000
3PIC152N
(48×96)
Bộ hiển thị xử lý Selec PIC152N (48×96), nguồn cấp 85-270V AC/DC | Selec Process Indicator
– Hiển thị 1 hàng , 4 số, dạng LED
– Ngõ vào: Thermocouple: J/K/T/R/S…..; RTD: Pt100/ Pt1000; Tín hiệu DC: -5 – 56mV, 0 – 100mV, 0-10V, 0/4 – 20mA
– Độ phân giải: TC/ RTD: 1/ 0.1 độ; Ngõ vào Analog: 1/ 0.1/ 0.01/ 0.001
– Ngõ ra: Alarm: 2 ngõ ra; Retransmission (tùy chọn): 0/4 – 20mA DC, 0 – 5V DC, 0 – 10V DC; – Nguồn cấp: 85 – 270V AC/DC
971.000
Back to top button