Điều khiển nhiệt độ Selec

Điều khiển nhiệt độ Selec – Thiết bị điện Selec: Gồm thiết bị Điều khiển nhiệt độ Selec (2 hàng, 4 số), Hiển thị bằng LED 7 đoạn, 2 hàng, mỗi hàng 4 số. Điều khiển nhiệt độ Selec (2 hàng, 3 số) & Điều khiển nhiệt độ Selec (1 hàng, 3 số), Hiển thị bằng LED 7 đoạn, 1 hàng 3 số, Chế độ điều khiển PID hoặc ON/OFF vv..

Bộ điều khiển nhiệt độ Selec
Bộ điều khiển nhiệt độ Selec

Điều khiển nhiệt độ Selec – Thiết bị điện Selec

Bộ điều khiển nhiệt độ Selec – Thiết bị điện Selec: Gồm thiết bị điều khiển nhiệt độ Selec (2 hàng, 4 số), Hiển thị bằng LED 7 đoạn, 2 hàng, mỗi hàng 4 số. Điều khiển nhiệt độ Selec (2 hàng, 3 số) & Điều khiển nhiệt độ Selec (1 hàng, 3 số).

Bộ điều khiển nhiệt độ Selec hiển thị bằng LED 7 đoạn, 1 hàng 3 số, Chế độ điều khiển PID hoặc ON/OFF vv..

Bộ điều khiển nhiệt độ Selec

Điều khiển nhiệt độ Selec | Selec Temperature Controller
Hình | FigureSTT | ItemMã sản phẩm | ModelMô tả | DescriptionGiá | Price (VNĐ)
1TC544A
(48×48)
Điều khiển nhiệt độ Selec (2 hàng, 4 số) | Selec Temperature Controller
– Hiển thị bằng LED 7 đoạn, 2 hàng, mỗi hàng 4 số
– Chế độ điều khiển PID hoặc ON/OFF
– Ngõ vào: Thermocouple (J, K.T,R, S)/RTD (Pt100)
– Hai điểm cài đặt, 2 ngõ ra, chức năng auto-tuning
– Ngõ ra điều khiển:
Relay: 5 A @250V AC / 30V DC
SSR: 12V DC, 50mA
– Ngõ ra cảnh báo: Relay: 5 A @250V AC/30V DC
– Nguồn cấp: 85 ~ 270V AC/DC (24V AC/DC dat hàng)
808.000
2TC244AX
(72×72)
853.000
3TC344AX
(96×96)
897.000
4TC533AX
(48×48)
Điều khiển nhiệt độ Selec (2 hàng, 3 số) | Selec Temperature Controller
– Hiển thị bằng LED 7 đoạn, 2 hàng, mỗi hàng 3 số
– Chế độ điều khiển PID hoặc ON/OFF.
– Ngõ vào: Thermocouple (J, K.T,R, S)/RTD (Pt100)
– Một điểm cài đặt, 1 ngõ ra, chức năng auto-tuning.
– Ngõ ra điều khiển:
Relay: 5 A @250V AC/30V DC
SSR: 12V DC, 50mA.
– Nguồn cấp: 85 ~ 270V AC/DC, (24V AC/DC Đặt hàng)
673.000
5TC513AX
(48×48)
Điều khiển nhiệt độ Selec (1 hàng, 3 số) | Selec Temperature Controller
– Hiển thị bằng LED 7 đoạn, 1 hàng 3 số
– Chế độ điều khiển PID hoặc ON/OFF
– Ngõ vào: Thermocouple (J, K.T,R, S)/RTD (Pt100)
– Một điểm cài đặt, 1 ngõ ra, chức năng auto-tuning
– Ngõ ra điều khiển:
Relay: 5 A @250V AC / 30V DC
SSR: 12V DC, 50mA
– Nguồn cấp: 85 ~ 270V AC/DC, (24V AC/DC đặt hàng)
584.000
6TC203AX
(72×72)
629.000
7TC303AX
(96×96)
720.000
Back to top button