Rơle bảo vệ Selec

Thiết bị điện Selec: Rơle bảo vệ Selec – Selec protection relay. Model ELR600 – Rơle bảo vệ dòng rò và chạm đất – Dùng cho mạng 3 pha 4 dây và 1 pha – Có LED hiển thị nguồn và trạ ng thái ngõ ra – Cài đặt được thời gian tác động trễ: 0 – 9 giây

Mã: ELR600 Danh mục: Từ khóa: ,

Thiết bị điện Selec: Rơle bảo vệ Selec

Relay bảo vệ Selec
Relay bảo vệ Selec

Rơle bảo vệ Selec – Selec protection relay. Model ELR600 – Rơle bảo vệ dòng rò và chạm đất – Dùng cho mạng 3 pha 4 dây và 1 pha – Rơle bảo vệ Selec Có LED hiển thị nguồn và trạ ng thái ngõ ra – Rơle bảo vệ Selec Cài đặt được thời gian tác động trễ: 0 – 9 giây.

Relay bảo vệ Selec Được thiết kế nhỏ gọn gắn trên rail – Rơle bảo vệ Selec có Dải dòng rò điều chỉnh: 30, 100, 300, 500mA; 3, 5, 10, 20, 30A – Tự động Reset khi tình trạng lỗi đã hết – Ngõ ra Rơle bảo vệ Selec: 1 C / O (NO/5A, NC/3A @ 250V AC) – Nguồn cấp Rơle bảo vệ Selec: 230V AC

Relay Selec – Rơle bảo vệ Selec

Rơle bảo vệ Selec | Selec protection relay
Hình | FigureSTT | ItemMã sản phẩm | ModelMô tả | DescriptionGiá | Price (VNĐ)
1Rơle bảo vệ Selec ELR600Rơle bảo vệ dòng rò và chạm đất Selec | Earth fault & Leakage Relay
– Rơle bảo vệ dòng rò và chạm đất
– Dùng cho mạng 3 pha 4 dây và 1 pha
– Có LED hiển thị nguồn và trạ ng thái ngõ ra
– Cài đặt được thời gian tác động trễ: 0 – 9 giây
– Được thiết kế nhỏ gọn gắn trên rail
– Dải dòng rò điều chỉnh: 30, 100, 300, 500mA; 3, 5, 10, 20, 30A
– Tự động Reset khi tình trạng lỗi đã hết
– Ngõ ra: 1 C / O (NO/5A, NC/3A @ 250V AC)
– Nguồn cấp: 230V AC
1.208.000
2CBCT-35
(d=35mm)
ZCT (CBCT) Selec dùng cho rơle bảo vệ dòng rò ELR600
– ZCT (CBCT) dùng cho Rơle bảo vệ dòng rò ELR600
– Có 3 loại đường kính: 120, 70, 30 mm
– Hệ số CT: 1200:1
971.000
3CBCT-70
(d=70mm)
1.307.000
4CBCT-120
(d=120mm)
1.604.000
5Rơle bảo vệ Selec VPR604Rơle bảo vệ điện áp Selec | Selec Voltage Relay
– Rơle bảo vệ điện áp Selec
– Chức năng bảo vệ quá áp, thấp áp, ngược pha và mất pha
– Có LED hiển thị nguồn và trạng thái ngõ ra
– Cài đặt được thời gian tác động trễ: 0.2 ~ 10 giây
– Được thiết kế nhỏ gọn gắn trên thanh rail
– Dùng cho mạng 3 pha 4 dây
– Phần trăm bảo vệ thấp áp: -2.5% ~ -25% c a 240V AC
– Phần trăm bảo vệ quá áp: +2.5% ~ +25% c a 240V AC
– Tự động reset khi tình trạ ng lỗi đã hết
– Ngõ ra: 1 C/O (NO/5A, NC/3A @ 250V AC)
1.030.000
6Rơle bảo vệ Selec CPR605Rơle bảo vệ quá dòng Selec CPR605 | Overcurrent Relay
– Rơle bảo vệ quá dòng
– Dùng cho mạng 3 pha 4 dây
– Có LED hiển thị nguồn và trạng thái ngõ ra
– Cài đặt được thời gian tác động trễ: 0.2 ~ 10 giây
– Được thiết kế nhỏ gọn gắn trên thanh rail
– Phần trăm bảo vệ quá dòng: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120%
– Tự động Reset khi tình trạng lỗi đã hết
– Ngõ ra: 1 C/O (NO/5A, NC/3A @ 250V AC)
– Nguồn cấp: 230V AC
1.188.000
7Rơle bảo vệ Selec 600VPR-
310 / 520
Rơle bảo vệ điện áp Selec 600VPR-310/520
– Rơle bảo vệ điện áp.
– Chức năng: Bảo vệ quá áp, thấp áp, ngược pha và mất pha
– Có LED hiển thị nguồn và trạng thái ngõ ra
– Cài đặt được thời gian tác động trễ: 0.2 ~ 10 giây
– Được thiết kế nhỏ gọn gắn trên thanh rail
– Dùng cho mạ ng 3 pha 3 dây
– Phần trăm bảo vệ thấp áp: -2.5% ~ -25% c a 415V AC
– Phần trăm bảo vệ quá áp: +2.5% ~ +25% c a 415V AC
– Tự động Reset khi tình trạng lỗi đã hết
– Ngõ ra: 1 C/O (NO/5A, NC/3A @ 250V AC)
549.000
8Rơle bảo vệ Selec600PSR-
280 / 520
Rơle bảo vệ ngược pha & mất pha 600PSR-280/520 Selec
– Rơle bảo vệ ngược pha & mất pha 600PSR-280/520 Selec
– Được thiết kế nhỏ gọn gắn trên thanh rail
– Dùng cho mạ ng 3 pha 3 dây, dải điện áp 280 ~ 528V AC
– Khi điệp áp nhỏ  hơn 280V AC ngõ ra sẽ tác động
– Tự  động Reset khi tình trạng lỗi đã hết
– Thời gian tác động ngõ ra lớn nhất: 100ms
– Ngõ ra: 1 cặp tiếp điểm (NO/5A, NC/3A @ 250V AC)
414.000
Back to top button