Rơle bảo vệ dòng rò Mikro loại gắn mặt tủ

Thiết bị điện Mikro: Rơle bảo vệ dòng rò Mikro loại gắn mặt tủ – Earth leakage Mikro relay, panel mounting type. Relay Miro hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED, Nguồn cung cấp: 198 đến 265 V AC, Dòng rò cài đặt (I Δn) = 30mA – 30A, Thời gian tác động (Δt) = 0 – 3 sec. Liên hệ để được báo giá cạnh tranh nhất cho Relay bảo vệ Mikro.

Mã: MK301A-240A Danh mục: Từ khóa: , , ,

Thiết bị điện Mikro: Rơle bảo vệ dòng rò Mikro

Rơle bảo vệ dòng rò Mikro loại gắn mặt tủ
Rơle bảo vệ dòng rò Mikro loại gắn mặt tủ

Thiết bị điện Mikro: Rơle bảo vệ dòng rò Mikro loại gắn mặt tủ – Earth leakage Mikro relay, panel mounting type. Relay Miro hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED.

Nguồn cung cấp relay bảo vệ dòng rò Mikro loại gắn mặt tủ: 198 đến 265 V AC.

Dòng rò cài đặt relay bảo vệ Mikro loại gắn mặt tủ (I Δn) = 30mA – 30A, Thời gian tác động (Δt) = 0 – 3 sec.

Relay bảo vệ dòng rò Mikro loại gắn mặt tủ

 Hình | Image  Mã hàng | Model Mô tả | Description Giá | Price (VNĐ)
MK301A-240ARơle bảo vệ dòng rò Mikro loại gắn mặt tủ

– Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
– Cài đặt thông số bằng núm xoay
– Nguồn cung cấp : 198 đến 265 V AC
– Dòng rò cài đặt (I Δn) = 30mA – 30A.
– Thời gian tác động (Δt) = 0 – 3 sec
– Báo lổi khi ngõ vào ZCT hở mạch khuyến cáo sử dụng ZCT của MIKRO
– Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 755
– Reset bằng tay; 1 tiếp điểm ngõ ra
– Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 90 mm

 1.280.000
MK302A-240ARơle bảo vệ dòng rò Mikro loại gắn mặt tủ

– Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
– Cài đặt thông số bằng núm xoay
– Nguồn cung cấp : 198 đến 265 V AC
– Dòng rò cài đặt (I Δn) = 30mA – 30A.
– Thời gian tác động (Δt) = 0 – 3 sec
– Báo lổi khi ngõ vào ZCT hở mạch, khuyến cáo sử dụng ZCT của MIKRO
– Báo mức độ dòng điện rò dưới dạng % bằng LED.
– Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 755
– Reset bằng tay ; 2 tiếp điểm ngõ ra trong đó có 1 tiếp điểm “Safety”
– Chức năng “Test” và “Reset” từ xa.
– Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 90 mm

1.760.000
MK300A-230ARơle bảo vệ dòng rò Mikro loại gắn mặt tủ

– Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn
– Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
– Lập trình giá trị cài đặt
– Nguồn cung cấp: 198 đến 265 V AC
– Dòng rò cài đặt (I Δn) = 30mA – 10A.
– Thời gian tác động (Δt) = 0 – 3 sec
– Báo lổi khi ngõ vào ZCT hở mạch, khuyến cáo sử dụng ZCT của MIKRO
– Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 755
– Reset bằng tay; 1 tiếp điểm ngõ ra
– Ghi lại giá trị sự cố dòng rò trước đó (3 giá trị gần nhất)
– Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 90 mm

1.680.000
MK330A-230ARơle bảo vệ dòng rò Mikro loại gắn mặt tủ

– Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn
– Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
– Lập trình giá trị cài đặt
– Nguồn cung cấp: 198 đến 265 V AC
– Dòng rò cài đặt (I Δn) = 30mA – 10A.
– Thời gian tác động (Δt) = 0 – 3 sec
– Báo lổi khi ngõ vào ZCT hở mạch, khuyến cáo sử dụng ZCT của MIKRO
– Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 755
– Lập trình 1 tiếp điểm ngõ ra (lập trình) + 1 tiếp điểm an toàn “safe contact”
– Ghi lại giá trị sự cố dòng rò trước đó (3 giá trị gần nhất)
– Chức năng tự đóng lại khi gặp sự cố thoáng qua
– Chức năng Test và Reset từ xa
– Cài đặt số lần tư động đóng lại (N) = 0 – 30 lần (0= khóa chức năng đóng lặp lại).
– Cài đặt thời gian đóng lặp lại (Δt rec) = 1 – 500 sec.
– Cài đặt thời gian tự động reset (Δt rst) = 1 – 200 hours.
– Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 90 mm

3.440.000

Rơle bảo vệ dòng rò Mikro loại gắn mặt tủ – Rơle bảo vệ dòng rò Mikro, loại gắn mặt tủ | Earth leakage relay, panel mounting type. Ghi chú: Bảng giá này chưa bao gồm 10% thuế GTGT.

Back to top button