Rơle kiếng Relay trung gian IDEC

Thiết bị điện IDEC: Rơle kiếng Rơle trung gian IDEC – IDEC Relay. Gồm có: RJ1S: RELAY LOẠI NHỎ, 1 CỰC, IMAX = 12A: 5 chân dẹp, không đèn, 24V DC – 110V AC – 230V AC. RJ2S: RELAY LOẠI NHỎ, 2 CỰC, IMAX = 8A: 8 chân dẹp, không đèn, 24V DC – 110V AC – 230V AC và 8 chân dẹp, có đèn, 24V DC – 110V AC – 230V AC.

Rơle kiếng Rơle trung gian IDEC | Thiết bị điện IDEC

Rơle kiếng Relay trung gian IDEC
Rơle kiếng Relay trung gian IDEC

Rơle kiếngRelay trung gian Idec gồm có: RJ1S: RELAY LOẠI NHỎ, 1 CỰC, IMAX = 12A: 5 chân dẹp, không đèn, 24V DC – 110V AC – 230V AC.

Relay kiếng IDEC RJ2S: RELAY LOẠI NHỎ, 2 CỰC, IMAX = 8A: 8 chân dẹp, không đèn, 24V DC – 110V AC – 230V AC và 8 chân dẹp, có đèn, 24V DC – 110V AC – 230V AC.

Cung cấp Rơle kiếng Relay trung gian IDEC và đế relay Idec trọn bộ

Tham khảo sản phẩm tương tự: Rơ Le Omron

Relay kiếng Idec – Relay trung gian Idec – Rơle kiếng Rơle trung gian IDEC

Rơle kiếng Rơle trung gian IDEC – RƠLE KiẾNG (Rơle trung gian) IDEC
STTHìnhMã hàngĐặc tính kỹ thuậtGiá  (VNĐ)

I. RJ1S: RELAY LOẠI NHỎ, 1 CỰC, IMAX = 12A

1RJ1S-C-D245 chân dẹp, không đèn, 24V DC       59.000
2RJ1S-C-A245 chân dẹp, không đèn, 24V AC       65.000
3RJ1S-C-A1105 chân dẹp, không đèn, 110V AC       65.000
4RJ1S-C-A2305 chân dẹp, không đèn, 230V AC       83.000
5RJ1S-CL-D245 chân dẹp, có đèn, 24V DC       74.000
6RJ1S-CL-A245 chân dẹp, có đèn, 24V AC       83.000
7RJ1S-CL-A1105 chân dẹp, có đèn, 110V AC       83.000
8RJ1S-CL-A2305 chân dẹp, có đèn, 230V AC     101.000

II. RJ2S: RELAY LOẠI NHỎ, 2 CỰC, IMAX = 8A

1RJ2S-C-D248 chân dẹp, không đèn, 24V DC       63.000
2RJ2S-C-A248 chân dẹp, không đèn, 24V AC       72.000
3RJ2S-C-A1108 chân dẹp, không đèn, 110V AC       72.000
4RJ2S-C-A2308 chân dẹp, không đèn, 230V AC       90.000
5RJ2S-CL-D248 chân dẹp, có đèn, 24V DC       80.000
6RJ2S-CL-A248 chân dẹp, có đèn, 24V AC       91.000
7RJ2S-CL-A1108 chân dẹp, có đèn, 110V AC       91.000
8RJ2S-CL-A2308 chân dẹp, có đèn, 230V AC     105.000

III. RM2S: RELAY LOẠI LỚN, 2 CỰC, IMAX = 5A

1RM2S-U-DC248 chân dẹp, không đèn, 24V DC       53.000
2RM2S-U-AC248 chân dẹp, không đèn, 24V AC       62.000
3RM2S-U-AC1108 chân dẹp, không đèn, 110V AC       62.000
4RM2S-U-AC2208 chân dẹp, không đèn, 220V AC       62.000
5RM2S-UL-DC248 chân dẹp, có đèn, 24V DC       75.000
6RM2S-UL-AC248 chân dẹp, có đèn, 24V AC       82.000
7RM2S-UL-AC1108 chân dẹp, có đèn, 110V AC       82.000
8RM2S-UL-AC2208 chân dẹp, có đèn, 220V AC       82.000

IV. RY4S: RELAY LOẠI LỚN, 4 CỰC, IMAX = 5A

1RY4S-U-DC2414 chân dẹp, không đèn, 24V DC       74.000
2RY4S-U-AC2414 chân dẹp, không đèn, 24V AC       79.000
3RY4S-U-AC11014 chân dẹp, không đèn, 110V AC       79.000
4RY4S-U-AC22014 chân dẹp, không đèn, 220V AC       74.000
5RY4S-UL-DC2414 chân dẹp, có đèn, 24V DC       85.000
6RY4S-UL-AC2414 chân dẹp, có đèn, 24V AC       91.000
7RY4S-UL-AC11014 chân dẹp, có đèn, 110V AC       91.000
8RY4S-UL-AC22014 chân dẹp, có đèn, 220V AC       85.000

V. RM2S: RELAY LOẠI LỚN, 2 CỰC, IMAX = 10A

1RU2S-NF-D248 chân dẹp, không đèn, 24V DC       81.000
2RU2S-NF-A248 chân dẹp, không đèn, 24V AC       85.000
3RU2S-NF-A1108 chân dẹp, không đèn, 110V AC       85.000
4RU2S-NF-A2208 chân dẹp, không đèn, 220V AC       81.000
5RU2S-D248 chân dẹp, có đèn, 24V DC       93.000
6RU2S-A248 chân dẹp, có đèn, 24V AC     101.000
7RU2S-A1108 chân dẹp, có đèn, 110V AC     101.000
8RU2S-A2208 chân dẹp, có đèn, 220V AC       93.000

VI. RU4S: RELAY LOẠI LỚN, 4 CỰC, IMAX = 6A

1RU4S-NF-D2414 chân dẹp, không đèn, 24V DC       95.000
2RU4S-NF-A2414 chân dẹp, không đèn, 24V AC     102.000
3RU4S-NF-A11014 chân dẹp, không đèn, 110V AC     102.000
4RU4S-NF-A22014 chân dẹp, không đèn, 220V AC       95.000
5RU4S-D2414 chân dẹp, có đèn, 24V DC     107.000
6RU4S-A2414 chân dẹp, có đèn, 24V AC     115.000
7RU4S-A11014 chân dẹp, có đèn, 110V AC     115.000
8RU4S-A22014 chân dẹp, có đèn, 220V AC     107.000

VII. RR2P: RELAY LOẠI LỚN, 2 CỰC, IMAX = 10A

1RR2P-UDC248 chân tròn, không đèn, 24V DC     141.000
2RR2P-UAC248 chân tròn, không đèn, 24V AC     155.000
3RR2P-UAC1108 chân tròn, không đèn, 110V AC     155.000
4RR2P-UAC2208 chân tròn, không đèn, 220V AC     155.000
5RR2P-ULDC248 chân tròn, có đèn, 24V DC     167.000
6RR2P-ULAC248 chân tròn, có đèn, 24V AC     197.000
7RR2P-ULAC1108 chân tròn, có đèn, 110V AC     216.000
8RR2P-ULAC2208 chân tròn, có đèn, 220V AC     187.000

VIII. RR3P: RELAY LOẠI LỚN, 3 CỰC, IMAX = 10A

1RR3P-UDC2411 chân tròn, không đèn, 24V DC     187.000
2RR3P-UAC2411 chân tròn, không đèn, 24V AC     187.000
3RR3P-UAC11011 chân tròn, không đèn, 110V AC     208.000
4RR3P-UAC22011 chân tròn, không đèn, 220V AC     187.000
5RR3P-ULDC2411 chân tròn, có đèn, 24V DC     230.000
6RR3P-ULAC2411 chân tròn, có đèn, 24V AC     268.000
7RR3P-ULAC11011 chân tròn, có đèn, 110V AC     268.000
8RR3P-ULAC22011 chân tròn, có đèn, 220V AC     244.000

IX. RH2B: RELAY LOẠI LỚN, 2 CỰC, IMAX = 10A

1RH2B-UDC248 chân dẹp lớn, không đèn, 24V DC       84.000
2RH2B-UAC248 chân dẹp lớn, không đèn, 24V AC       94.000
3RH2B-UAC1108 chân dẹp lớn, không đèn, 110V AC       94.000
4RH2B-UAC2208 chân dẹp lớn, không đèn, 220V AC     100.000
5RH2B-ULDC248 chân dẹp lớn, có đèn, 24V DC     102.000
6RH2B-ULAC248 chân dẹp lớn, có đèn, 24V AC     113.000
7RH2B-ULAC1108 chân dẹp lớn, có đèn, 110V AC     113.000
8RH2B-ULAC2208 chân dẹp lớn, có đèn, 220V AC     116.000

X. RH4B: RELAY LOẠI LỚN, 4 CỰC, IMAX = 10A

1RH4B-UDC2414 chân dẹp lớn, không đèn, 24V DC     265.000
2RH4B-UAC2414 chân dẹp lớn, không đèn, 24V AC     306.000
3RH4B-UAC11014 chân dẹp lớn, không đèn, 110V AC     265.000
4RH4B-UAC22014 chân dẹp lớn, không đèn, 220V AC     265.000
5RH4B-ULDC2414 chân dẹp lớn, có đèn, 24V DC     281.000
6RH4B-ULAC2414 chân dẹp lớn, có đèn, 24V AC     354.000
7RH4B-ULAC11014 chân dẹp lớn, có đèn, 110V AC     281.000
8RH4B-ULAC22014 chân dẹp lớn, có đèn, 220V AC     281.000

Đế Rơ Le

ĐẾ RELAYMÃ HÀNGĐẶC TÍNH KỸ THUẬTĐƠN GIÁ (VNĐ)
SJ1S-05BĐế cho RJ1S44.000
SJ2S-05BĐế cho RJ2S50.000
SM2S-05DĐế cho RM2S & RU2S35.000
SY4S-05DĐế cho RY4S & RU4S39.000
SR2P-06AĐế cho RR2P41.000
SR3P-05AĐế cho RR3P65.000
SH2B-05AĐế cho RH2B53.000
SH4B-05AĐế cho RH4B91.000

Giá Rơ Le Omron tham khảo

Back to top button