Rơle bảo vệ quá dòng Mikro

Rơle bảo vệ quá dòng Mikro MK204A-240A, giá 2.000.000đ. Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED, Dòng dịnh mức: 5A; Nguồn cung cấp: 198 đến 265 V AC, Reset bằng tay; 1 tiếp điểm ngõ ra. Vui lòng liên hệ để được báo giá tốt nhất cho thiết bị điện Mikro.

Mã: MK204A-240A Danh mục: Từ khóa: , , , ,

Relay bảo vệ quá dòng – Rơle bảo vệ quá dòng Mikro

Rơle bảo vệ quá dòng Mikro
Rơle bảo vệ quá dòng Mikro

Rơle bảo vệ quá dòng Mikro MK204A-240A, giá 2.000.000đ.

Rơle bảo vệ quá dòng Mikro hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED

Dòng dịnh mức Rơle bảo vệ quá dòng Mikro: 5A;

Nguồn cung cấp relay bảo vệ quá dòng Mikro: 198 đến 265 V AC, Reset bằng tay; 1 tiếp điểm ngõ ra.

Relay Mikro – Rơle bảo vệ quá dòng Mikro

 Hình | Image Mã hàng | Model Mô tả | Description Giá | Price (VNĐ)
 Rơle bảo vệ quá dòng Mikro

MK204A-240A

Rơle bảo vệ quá dòng Mikro

– Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
– Cài đặt thông số bằng núm xoay
– Dòng dịnh mức: 5A; Nguồn cung cấp: 198 đến 265 V AC
– Reset bằng tay; 1 tiếp điểm ngõ ra
– Cài đặt mức tác động thấp (Low-set):
+ Dòng quá tải: I> = 2A – 6A (tức là 40% đến 120%).
+ Thời gian tác động: Một đặc tuyến thời gian nghịch đảo (IDT) IDT Inverse. Hệ số thời gian TM = 0.05 -1- Cài đặt mức tác động cao (High-set) :
+ Dòng ngắn mạch: I> = (1 – 10) x I> hoặc Vô hiệu.
+ Thời gian tác động: t>> = tức thời
– Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 110 mm

2.000.000
 Rơle bảo vệ quá dòng Mikro

MK203A-240A

Rơle bảo vệ quá dòng Mikro

– Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
– Cài đặt thông số bằng núm xoay
– Dòng dịnh mức: 5A; Nguồn cung cấp: 198 đến 265 V AC
– Reset bằng tay; 1 tiếp điểm ngõ ra
– Cài đặt mức tác động thấp (Low-set):+ Dòng quá tải: I> = 2A – 6A (tức là 40% đến 120%).
+ Thời gian tác động: Theo đặc tuyến dòng – thời gian (IDMT) Normal Inverse 3/10 Hệ số thời gian TM = 0.05 -1
– Cài đặt mức tác động cao (High-set):
+ Dòng ngắn mạch: I>> = (1 – 10) x I> hoặc Vô hiệu.
+ Thời gian tác động: t>> = tức thời
– Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 110 mm

2.300.000
 Rơle bảo vệ quá dòng Mikro

MK234A-240A

Rơle bảo vệ quá dòng Mikro

– Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn
– Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
– Lập trình giá trị cài đặt
– Dòng dịnh mức: 5A; Nguồn cung cấp: 198 đến 265 V AC
– Reset bằng tay hoặc tự động; 2 tiếp điểm ngõ ra có thể lập trình
– Ghi lại giá trị sự cố trước đó (3 giá trị gần nhất).
– Cài đặt mức tác động thấp (Low-set):
+ Dòng quá tải: I> = 0.5A – 6A (tức là 10% đến 120%).
+ Thời gian tác động: Xác định (DT); t> = 0.05s – 99s.
– Cài đặt mức tác động cao (High-set):
+ Dòng ngắn mạch: I>> = 0.5A – 99.9A (tức là 10%-1998%) hoặc Vô hiệu.
+ Thời gian tác động: xác định t>> = 0.05s – 2.5s.
– Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 110 mm

3.560.000
Rơle bảo vệ quá dòng Mikro

MK233A-240A

Rơle bảo vệ quá dòng Mikro

– Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn
– Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
– Lập trình giá trị cài đặt
– Dòng dịnh mức: 5A; Nguồn cung cấp: 198 đến 265 V AC
– Reset bằng tay hoặc tự động; 2 tiếp điểm ngõ ra có thể lập trình
– Ghi lại giá trị sự cố trước đó (3 giá trị gần nhất).
– Cài đặt mức tác động thấp (Low-set):
+ Dòng quá tải: I> = 0.5A – 6A (tức là 10% đến 120%).
+ Thời gian tác động: 5 IDMT, kt = 0.05 – 1.0 hoặc DT, t> = 0.05s – 99s.
– Cài đặt mức tác động cao (High-set):
+ Dòng ngắn mạch: I>> = 0.5A – 99.9A (tức là 10%-1998%) hoặc Vô hiệu.
+ Thời gian tác động: xác định t>> = 0.05s – 2.5s.
– Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 110 mm

3.760.000

Ghi chú: Bảng giá Rơle bảo vệ quá dòng Mikro này chưa bao gồm 10% thuế GTGT.

Back to top button