Rơle bảo vệ chạm đất Mikro

Rơle bảo vệ chạm đất Mikro | Earth fault relay: Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED. Cài đặt bằng núm xoay. Dòng dịnh mức: 5A; Nguồn cung cấp: 198 đến 265 V AC. Reset bằng tay

Mã: MK201A-240A Danh mục:

Rơle bảo vệ chạm đất Mikro hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED. Rơ Le bảo vệ chạm đất Mikro cài đặt bằng núm xoay. Dòng dịnh mức Rơle bảo vệ chạm đất Mikro: 5A; Nguồn cung cấp: 198 đến 265 V AC. Reset bằng tay; 1 tiếp điểm ngõ ra. Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 60255 – 26.

Cài đặt mức tác động thấp (Low-set): Dòng chạm đất: I> = 0.1A – 2A (tức là 2% đến 40%). Thời gian tác động: Xác định (DT); t> = (0.05s – 1s). Cài đặt mức tác động cao (High-set): Dòng chạm đất: I>> = (1 – 10) x I> hoặc Vô hiệu. Thời gian tác động: t>> = tức thời. Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 90 mm

Bảng giá Rơ Le bảo vệ Mikro

STTMã sản phẩmĐơn giá
RƠ-LE MIKRO BẢO VỆ CHẠM ĐẤT
1MK201A-240A / NX201A-240A (50G, 51G)1,504,000
2MK202A-240A / NX202A-240A (50G, 51G)2,080,000
3MK231A-240A / NX231-240A (50G, 51G)3,040,000
4MK232A-240A / NX232A-240A (50G, 51G)3,640,000

Thông số Rơle bảo vệ chạm đất Mikro

STT Mã hàng Mô tả
1 MK201A-240A

Rơle MK201A-240A

– Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED. Cài đặt bằng núm xoay
– Dòng dịnh mức: 5A; Nguồn cung cấp: 198 đến 265 V AC
– Rơle bảo vệ chạm đất Mikro Reset bằng tay; 1 tiếp điểm ngõ ra
– Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 60255 – 26
– Rơle bảo vệ chạm đất Mikro Cài đặt mức tác động thấp (Low-set):
+ Dòng chạm đất Rơle bảo vệ chạm đất Mikro: I> = 0.1A – 2A (tức là 2% đến 40%).
+ Thời gian tác động Rơle bảo vệ chạm đất Mikro: Xác định (DT); t> = (0.05s – 1s).
– Cài đặt mức tác động cao (High-set):
+ Dòng chạm đất: I>> = (1 – 10) x I> hoặc Vô hiệu.
+ Thời gian tác động: t>> = tức thời
– Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 90 mm

2 MK202A-240A

Rơle bảo vệ  MK202A-240A Mikro

Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED. Cài đặt bằng núm xoay
– Dòng dịnh mức: 5A; Nguồn cung cấp: 198 đến 265 V AC
– Reset bằng tay; 1 tiếp điểm ngõ ra
– Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 60255 – 26
– Cài đặt mức tác động thấp (Low-set):+ Dòng chạm đất: I> 0.1A – 2A (tức là 2% đến 40%).
+ Thời gian tác động: Theo đặc tuyến dòng – thời gian (IDMT)
Normal Inverse 3/10 Hệ số thời gian TM = 0.05 -1
– Cài đặt mức tác động cao (High-set):
+ Dòng chạm đất: I>> = (1 – 10) x I> hoặc Vô hiệu.
+ Thời gian tác động: t>> = tức thời
– Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 90 mm

3 MK231A-240A

Rơle  MK231A-240A bảo vệ chạm đất Mikro

Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn
– Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
– Lập trình giá trị cài đặt
– Dòng dịnh mức: 5A; Nguồn cung cấp: 198 đến 265 V AC
– Reset bằng tay hoặc tự động; 2 tiếp điểm ngõ ra có thể lập trình
– Ghi lại giá trị sự cố trước đó (3 giá trị gần nhất).
– Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 60255 – 26
– Cài đặt mức tác động thấp (Low-set) :
+ Dòng chạm đất: I> = 0.1A – 5A (tức là 2% đến 100%).
+ Thời gian tác động: Xác định (DT); t> = 0.05s – 99s.
– Cài đặt mức tác động cao (High-set) :
+ Dòng chạm đất: I>> = 0.1A – 50A (tức là 2%-1000%) hoặc Vô hiệu.
+ Thời gian tác động: xác định t>> = 0.05s – 2.5s.
– Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 110 mm

4 MK232A-240A

Rơle bảo vệ chạm đất Mikro MK232A-240A

– Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn
– Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
– Lập trình giá trị cài đặt
– Dòng dịnh mức: 5A; Nguồn cung cấp: 198 đến 265 V AC
– Reset bằng tay hoặc tự động; 2 tiếp điểm ngõ ra có thể lập trình
– Ghi lại giá trị sự cố trước đó (3 giá trị gần nhất).
– Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 60255 – 26
– Cài đặt mức tác động thấp (Low-set):
+ Dòng chạm đất: I> = 0.1A – 5A (tức là 2% đến 100%).
+ Thời gian tác động: 5 IDMT, k t = 0.05 – 1.0 hoặc DT, t= 0.05 – 99sec.
– Cài đặt mức tác động cao (High-set):
+ Dòng chạm đất: I>> = 0.1A – 50A (tức là 2%-1000%) hoặc Vô hiệu.
+ Thời gian tác động: xác định t>> = 0.05s – 2.5s.- Kích thước (hxwxd): 96x96x110 mm

Back to top button