Rơle bảo vệ dòng rò Mikro loại gắn trên Din rail

Mikro Relay – Rơle bảo vệ dòng rò Mikro, loại gắn trên Din rail – Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED – Cài đặt thông số bằng núm xoay – Nguồn cung cấp: 198 đến 265 V AC – Dòng rò cài đặt (I Δn) = 30mA – 30A. Có đèn báo mức độ dòng rò (%) – Thời gian tác động (Δt) = 0 – 3 sec – Báo lổi khi ngõ vào ZCT hở mạch, khuyến cáo sử dụng ZCT của MIKRO – Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 755 – Reset bằng tay; 1 tiếp điểm ngõ ra – Bảo vệ chống tác động thoáng qua. Kiểu gắn DIN rail – Kích thướt (h x w x d): 85 x 71 x 71 mm.

Mã: DIN300-240A Danh mục: Từ khóa: ,

Rơle bảo vệ dòng rò Mikro loại gắn trên Din rail – Relay Mikro

relay bảo vệ dòng rò Mikro
relay bảo vệ dòng rò Mikro

Rơle bảo vệ dòng rò Mikro loại gắn trên Din rail, loại gắn trên Din rail – Relay Mikro – Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED – Cài đặt thông số bằng núm xoay – Nguồn cung cấp: 198 đến 265 V AC – Dòng rò cài đặt (I Δn) = 30mA – 30A. Có đèn báo mức độ dòng rò (%).

Thời gian tác động của relay bảo vệ dòng rò Mikro loại gắn trên Din rail (Δt) = 0 – 3 sec – Báo lổi khi ngõ vào ZCT hở mạch, khuyến cáo sử dụng ZCT của MIKRO – Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 755 – Relay Mikro Reset bằng tay; 1 tiếp điểm ngõ ra – Bảo vệ chống tác động thoáng qua.

Relay bảo vệ dòng rò Mikro kiểu gắn DIN rail – Kích thướt (h x w x d): 85 x 71 x 71 mm.

  Hình | Image Mã hàng | Model Mô tả | Description Giá | Price (VNĐ)
 DIN300-240ARơle bảo vệ dòng rò Mikro loại gắn trên Din rail

– Relay Mikro Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
– Cài đặt thông số bằng núm xoay
– Nguồn cung cấp: 198 đến 265 V AC
– Dòng rò cài đặt (I Δn) = 30mA – 30A. Có đèn báo mức độ dòng rò (%).
– Thời gian tác động (Δt) = 0 – 3 sec
– Báo lổi khi ngõ vào ZCT hở mạch, khuyến cáo sử dụng ZCT của MIKRO
– Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 755.
– Reset bằng tay; 1 tiếp điểm ngõ ra
– Bảo vệ chống tác động thoáng qua. Kiểu gắn DIN rail.
– Kích thướt (h x w x d): 85 x 71 x 71 mm.

1.280.000
 DIN310-240ARơle bảo vệ dòng rò Mikro loại gắn trên Din rail

– Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn
– Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
– Lập trình giá trị cài đặt
– Nguồn cung cấp: 198 đến 265 V AC
– Dòng rò cài đặt (I Δn) = 30mA đến 10A.

– Thời gian tác động (Δt) = 0 – 3 sec
– Báo lổi khi ngõ vào ZCT hở mạch, khuyến cáo sử dụng ZCT của MIKRO
– Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 755.
– Reset bằng tay; 1 tiếp điểm ngõ ra. Kiểu gắn DIN rail.
– Ghi lại 3 giá trị sự cố dòng rò trước đó (3 giá trị gần nhất)
– Kích thước (h x w x d): 85 x 71 x 71mm.

1.840.000
 DIN330-240ARơle bảo vệ dòng rò Mikro loại gắn trên Din rail

– Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn
– Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
– Lập trình giá trị cài đặt
– Nguồn cung cấp: 198 đến 265 V AC
– Dòng rò cài đặt (I Δn) = 30mA – 10A.
– Thời gian tác động (Δt) = 0 – 3 sec
– Báo lổi khi ngõ vào ZCT hở mạch, khuyến cáo sử dụng ZCT của MIKRO
– Kiểu gắn trên DIN Rail
– Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 755
– 1 tiếp điểm ngõ ra (lập trình) + 1 tiếp điểm an toàn “safe contact”
– Ghi lại 3 giá trị sự cố dòng rò trước đó
– Chức năng tự đóng lại khi gặp sự cố thoáng qua
– Chức năng Reset từ xa.
– Cài đặt số lần tư động đóng lại (N) = 0 – 30 lần (0 = khóa chức năng đóng lặp lại).
– Cài đặt thời gian tự đóng lại (Δt rec) = 1 – 500 sec.
– Cài đặt thời gian tự động reset (Δt rst) = 1 – 200 hours.
– Kích thướt (h x w x d): 85 x 71 x 71 mm.

3.560.000

Rơle bảo vệ dòng rò Mikro loại gắn trên Din rail

Ghi chú: Bảng giá này chưa bao gồm 10% thuế GTGT.

Back to top button