Cầu chì cắt có tải cách điện Polymer LBFCO

Cầu chì cắt có tải cách điện Polymer LBFCO có tiêu chuẩn áp dụng: ANSI C37.41, C37.42, IEC 282-2, IEC 61109.

Điện áp định mức Cầu chì cắt có tải cách điện Polymer LBFCO: 24kV

Cầu chì cắt có tải cách điện Polymer LBFCO
Polymer LBFCO

Cầu chì cắt có tải cách điện Polymer LBFCO

Cầu chì cắt có tải cách điện Polymer LBFCO có Tiêu chuẩn áp dụng: ANSI C37.41, C37.42, IEC 282-2, IEC 61109. Điện áp định mức Cầu chì cắt có tải cách điện Polymer LBFCO: 24kV. Dòng điện định mức cầu chì cắt có tải cách điện Polymer LBFCO: 100 & 200A. Tần số định mức: 50Hz. Khả năng cắt ngắn mạch Polymer LBFCO: 10-12kA. Điện áp chịu đựng xung (BIL): 150kV. Chiều dài dòng rò Polymer LBFCO: 635mm.

Cầu chì cắt có tải cách điện Polymer LBFCO có vật liệu cách điện Polymer LBFCO: Polymer (Silicone Rubber). Liên hệ để được cung cấp thông tin sản phẩm và giá Thiết bị điện trung thế, thiết bị điện hạ thế, thiết bị điện cao thế.

Back to top button