Dao cách ly 1 Pha ngoài trời cách điện sứ

Tiêu chuẩn áp dụng Dao cách ly 1 Pha ngoài trời cách điện sứ: IEC 129; Điện áp định mức Dao cách ly 1 Pha ngoài trời cách điện sứ: 24-35 kV; Dòng điện định mức Dao cách ly trung thế: 630 – 800A; Tần số định mức: 50Hz; Khả năng chịu ngắn mạch: 25kA; Điện áp chịu đựng xung (BIL): 125-170kV; Chiều dài dòng rò: 25mm/kV; Vật liệu cách điện: Sứ

Dao cách ly 1 Pha ngoài trời cách điện sứ
Dao cách ly 1 Pha ngoài trời cách điện sứ

Dao cách ly 1 Pha ngoài trời cách điện sứ

Dao cách ly 1 Pha ngoài trời cách điện sứ có tiêu chuẩn áp dụng: IEC 129; Điện áp định mức thiết bị điện dao cách ly 1 Pha ngoài trời cách điện sứ: 24-35 kV;

Dòng điện định mức Dao cách ly trung thế: 630 – 800A;

Tần số định mức: 50Hz; Khả năng chịu ngắn mạch: 25kA;

Điện áp chịu đựng xung (BIL): 125-170kV; Chiều dài dòng rò: 25mm/kV;

Vật liệu cách điện: Sứ

Back to top button