Chống sét Van LA cách điện Polymer

Tiêu chuẩn áp dụng Chống sét Van LA cách điện Polymer: IEC 6099-4; Cấp chống sét của Chống sét Van LA cách điện Polymer: Cấp 1; Điện áp định mức LA Polymer: 6KV đến 48KV; Dòng xả sét định mức Chống sét Van LA cách điện Polymer: 10KA; Tần số định mức: 50HZ; Vật liệu cách điện: Polymer (Silicone rubber)

Chống sét Van LA cách điện Polymer

Chống sét Van LA cách điện Polymer
LA Polymer

Chống sét Van LA cách điện Polymer có tiêu chuẩn áp dụng: IEC 6099-4;

Cấp chống sét của Chống sét Van LA cách điện Polymer: Cấp 1;

Điện áp định mức LA Polymer: 6KV đến 48KV;

Dòng xả sét định mức chống sét Van LA cách điện Polymer: 10KA;

Tần số định mức: 50HZ; Vật liệu cách điện: Polymer (Silicone rubber).

Back to top button