Dao cách ly trung thế 1 Pha ngoài trời cách điện Polymer

Tiêu chuẩn áp dụng Dao cách ly trung thế 1 Pha ngoài trời cách điện Polymer: IEC 129, IEC 61109; Điện áp định mức Dao cách ly Polymer: 24 kV; Dòng điện định mức Dao cách ly trung thế Polymer: 630A – 800A

Dao cách ly trung thế 1 Pha ngoài trời cách điện Polymer

Dao cách ly trung thế 1 Pha ngoài trời cách điện Polymer
Dao cách ly trung thế 1 Pha ngoài trời cách điện Polymer

Dao cách ly trung thế 1 Pha ngoài trời cách điện Polymer có tiêu chuẩn áp dụng IEC 129, IEC 61109;

Điện áp định mức Dao cách ly Polymer: 24 kV;

Dòng điện định mức Dao cách ly trung thế Polymer: 630A – 800A; Tần số định mức Dao cách ly trung thế ngoài trời cách điện Polymer: 50Hz; Khả năng chịu ngắn mạch: 25kA;

Điện áp chịu đựng xung (BIL): 125kV; Chiều dài dòng rò: 25mm/kV;

Vật liệu cách điện: Polymer (Silicone Rubber).

Back to top button