Thiết bị điện Trung thế

Thiết bị điện Trung thế – Thiết bị điện Cao thế

Phân phối Thiết bị điện Trung thế – Thiết bị điện Cao thế: Cầu thì tự rơi | Fuse cut out; Cầu thì tự rơi cắt tải | Load break fuse cut out; Cầu dao cách ly trung thế 1P | MV disconnect switch 1P; Cầu dao cách ly LTD | LTD switch; Kẹp Hotline | Hotline clamp

Thiết bị điện Trung thế – Thiết bị điện Cao thế

Thiết bị điện Trung thế
Phụ kiện điện Trung thế

Thiết bị điện Trung thế – Thiết bị điện Cao thế – Thiết bị điện hạ thế và phụ kiện điện trung thế: Cầu thì tự rơi | Fuse cut out; Cầu thì tự rơi cắt tải | Load break fuse cut out; Cầu dao cách ly trung thế 1P | MV disconnect switch 1P; Cầu dao cách ly LTD | LTD switch; Kẹp Hotline | Hotline clamp; Sứ đứng trong thế Polimer | MV line post polimer insulator; LBS FS6 treo trụ | Pole mounted Gas LBS; Chống sét Van trung thế | MV lighting arrestor; Máy cắt trung thế tự đóng lại | MV recloser circuit breaker; Tủ điện trung thế | MV switchgear; Tủ điện mạch vòng trung thế RMU | MV ring main unit switchgear; Phụ kiện lắp đặt đường dây Trung thế – Phụ kiện lắp đặt đường dây Cao thế | Accessories for MV – HV power line

Vui lòng liên hệ để được báo giá Thiết bị điện Trung thế – Thiết bị điện Cao thế

 

Cầu thì tự rơi

Fuse cut out

Cầu thì tự rơi cắt tải

Load break fuse cut out

Cầu dao cách ly trung thế 1P

MV disconnect switch 1P

 

Cầu dao cách ly LTD

LTD switch

 

Kẹp Hotline

Hotline clamp

 Sứ đứng trong thế Polimer

MV line post polimer insulator

 LBS FS6 treo trụ

Pole mounted Gas LBS

 Chống sét Van trung thế

MV lighting arrestor

 Máy cắt trung thế tự đóng lại

MV recloser circuit breaker

 Tủ điện trung thế

MV switchgear

 

Phụ kiện lắp đặt đường dây – Accessories for power line

Tủ điện mạch vòng trung thế RMU – MV ring main unit switchgear

 Phụ kiện lắp đặt đường dây Trung thế – Phụ kiện lắp đặt đường dây Cao thế

Accessories for MV – HV power line

Back to top button