Kẹp rẽ nhánh IPC kẹp đấu cáp cách điện 1 và 2 bulong

Liên hệ: 093-824-8589

Mô tả

Kẹp rẽ nhánh IPC kẹp đấu cáp cách điện 1 và 2 bulong, phụ kiện này được sử dụng trong mạng lưới truyền tải điện thay thế cho kẹp quai ép truyền thống. Kẹp cáp được chia làm các loại sau gồm (1) Kẹp nối rẽ nhánh và (2) Kẹp nối song song

Bảng giá kẹp rẽ nhánh IPC kẹp đấu cáp cách điện 1 và 2 bulong

STT TÊN VẬT TƯ ĐVT ĐƠN GIÁ
1 Nối bọc IPC 2/11, 2/25 Cái 20,000
2 Kẹp đấu cáp cách điện IPC 95-35 (1 bulon) Cái 20,000
3 Kẹp IPC 95-95 (1 bulon) Cái 30,000
4 Kẹp IPC 95-95 (2 bulon) Cái 30,000
5 Kẹp IPC 120-120 (2 bulon) Cái 40,000
6 Kẹp IPC 150-150 (2 bulon) Cái 40,000
7 Kẹp rẽ nhánh IPC 185-240 (2 bulon) Cái 80,000

Lựa chọn kẹp rẽ nhánh IPC phù hợp!!!

Khi lựa chọn sản phẩm kẹp nối cáp rẽ nhánh, chúng ta cần lưu ý các thông số (1) Kẹp chịu mức truyền tải nào, là cao áp, trung áp hay hạ áp; (2) Số bu lông của kẹp, 1 bu lông hay loại 2 bu lông; (3) Tiết diện dây chính của đường truyền tải và (4) Tiết diện dây phụ cần rẽ nhánh

Ưu điểm của đầu kẹp cáp với kết nối chắc chắn, kiểm soát lực đầu vặn xoắn vào bu lông tốt, và có khả n8ang chống ăn mòn và chịu được sự thay đổi của thời tiết

Các loại kẹp thi công đường dây trung thế và hạ thế
Các loại kẹp thi công đường dây trung thế và hạ thế

Tham khảo thêm sản phẩm kẹp quai ép và kẹp hotline

STT TÊN VẬT TƯ ĐVT ĐƠN GIÁ
1 Kẹp quai 2/0 dây 50-70 Cái 40,000
2 Kẹp quai 4/0 dây 120 Cái 60,000
3 Kẹp quai 240 (dây 185-240) Cái 110,000
4 Kẹp quai ÉP 50-70 Cái 140,000
5 Kẹp quai ÉP 95-120 Cái 140,000
6 Kẹp quai ÉP 240 Cái 150,000
7 Kẹp quai dạng ty 50-120 Cái 280,000
8 Kẹp quai dạng ty 150-240 Cái 280,000
9 Kẹp mỏ vịt Cái 140,000
10 Kẹp hotline 2/0 Cái 70,000
11 Kẹp hotline 4/0 Cái 100,000
Back to top button