Biến dòng đo lường MSQ và MFO loại vuông

Máy Biến dòng đo lường

Biến dòng – Biến dòng đo lường – Biến dòng đo lường MSQ loại vuông | Measurement Current Transformer. Chủng loại từ 50/5A đến 4000/5A. Quy cách từ 5VA đến 15VA. Model 50/5A giá 66.000đ.

Danh mục:

Biến dòng đo lường MSQ và MFO loại vuông từ 50/5A đến 4000/5A. Quy cách từ 5VA đến 15VA. Model 50/5A, hàng nhập khẩu Taiwan Đài Loan.

Thông số biến dòng đo lường MSQ loại vuông

Biến dòng đo lường MSQ loại vuông | Measurement Current Transformer
STTHìnhChủng loạiQuy cáchGiá (VNĐ)
1

Biến dòng đo lường MSQ loại vuông

Measurement Current Transformer

50/5AMSQ-30, CLASS1, 5VA66.000
275/5AMSQ-30, CLASS1, 5VA66.000
3100/5AMSQ-30, CLASS1, 5VA66.000
4150/5AMSQ-30, CLASS1, 5VA66.000
5200/5AMSQ-30, CLASS1, 5VA66.000
6250/5AMSQ-30, CLASS1, 5VA66.000
7300/5AMSQ-30, CLASS1, 5VA75.000
8400/5AMSQ-40, CLASS1, 10VA75.000
9500/5AMSQ-40, CLASS1, 10VA80.000
10600/5AMSQ-60 CLASS1, 10VA99.000
11800/5AMSQ-60 CLASS1, 10VA103.000
121000/5AMSQ-100, CLASS1, 15VA160.000
131200/5AMSQ-100, CLASS1, 15VA160.000
141600/5AMSQ-100, CLASS1, 15VA190.000
152000/5AMSQ-100, CLASS1, 15VA230.000
162500/5AMSQ-100, CLASS1, 15VA270.000
173000/5AMSQ-100, CLASS1, 15VA290.000
184000/5AMSQ-100, CLASS1, 15VA372.000

Biến dòng đo lường MFO loại vuông kch thước 30 x 10 mm (Made in Taiwan)

 • MFO-30 50/5A 2VA, class 1, đơn giá: 183,000
 • MFO-30 60/5A 2VA, class 1, đơn giá: 183,000
 • MFO-30 75/5A 2.5VA, class 1, đơn giá: 183,000
 • MFO-30 100/5A 2.5VA, class 1, đơn giá: 183,000
 • MFO-30 125/5A 2.5VA, class 1, đơn giá: 183,000
 • MFO-30 150/5A 3VA, class 1, đơn giá: 183,000
 • MFO-30 200/5A 5VA, class 1, đơn giá: 183,000

MFO Kích thước 40 x 10 mm (Made in Taiwan)

 • MFO-40 250/5A 3VA, class 1, đơn giá: 183,000
 • MFO-40 300/5A 5VA, class 1, đơn giá: 187,000
 • MFO-40 400/5A 5VA, class 1, đơn giá: 199,000
 • MFO-40 500/5A 5VA, class 1, đơn giá: 225,000
 • MFO-40 600/5A 5VA, class 1, đơn giá: 257,000

Kích thước 60 x 20 mm (Made in Taiwan)

 • MFO-60 600/5A 7.5VA, class 1, đơn giá: 293,000
 • MFO-60 800/5A 7.5VA, class 1, đơn giá: 302,000

Kích thước 100 x 10 mm

 • MFO-100 1000/5A 10VA, class 1, đơn giá: 450,000
 • MFO-100 1200/5A 10VA, class 1, đơn giá: 463,000
 • MFO-100 1250/5A 10VA, class 1, đơn giá: 473,000
 • MFO-100 1500/5A 10VA, class 1, đơn giá: 502,000
 • MFO-100 1600/5A 10VA, class 1, đơn giá: 518,000
 • MFO-100 2000/5A 10VA, class 1, đơn giá: 624,000
 • MFO-100 2500/5A 10VA, class 1, đơn giá: 669,000
 • MFO-100 3000/5A 10VA, class 1, đơn giá: 711,000

Kích thước 110 x 70 mm

 • Biến dòng đo lường MFO-130 3500/5A 15VA, class 1, đơn giá: 1,106,000
 • MFO-130 4000/5A 15VA, class 1, đơn giá: 1,287,000
 • MFO-130 5000/5A 15VA, class 1, đơn giá: 1,415,000
Biến dòng đo lường MFO loại vuông
Biến dòng đo lường MFO loại vuông
Back to top button