Biến dòng chuyên dùng Samwha – Biến dòng thứ tự không Samwha

Máy Biến dòng chuyên dùng Samwha: 100/5A, 150A/5A, 200A/5A, 300/5A, 400/5A. 2CT & 3CT, Biến dòng thứ tự không Samwha (Samwha Current Transformer) Zero CT F35, F80, F120, F150

Liên hệ: 093-824-8589
Danh mục: Từ khóa: ,

Mô tả

Máy Biến dòng chuyên dùng Samwha – Biến dòng thứ tự không Samwha

Biến dòng chuyên dùng Samwha: 100/5A, 150A/5A, 200A/5A, 300/5A, 400/5A. 2CT & 3CT, Biến dòng thứ tự không Samwha (Samwha Current Transformer) Zero CT F35, F80, F120, F150.

Thông số và giá Biến dòng Samwha

Biến dòng Samwha: CT Phụ – Biến dòng chuyên dùng Samwha & Zero CT – Biến dòng thứ tự không Samwha
Hình | Figure STT | Item Mã đặt hàng | Order code Mô tả | Description  Giá | Price (VNĐ)
1 2CT – Biến dòng chuyên dùng Samwha CT PHỤ: Biến dòng chuyên dùng 100/5A, 150A/5A, 200A/5A, 300/5A, 400/5A
Biến dòng chuyên dùng Samwha
493.000
2 3CT – Biến dòng chuyên dùng Samwha 808.000
3 F35 – Biến dòng thứ tự không Samwha ZCT: Zero CT – Biến dòng thứ tự không Samwha 706.000
4 F80 – Biến dòng thứ tự không Samwha 1.126.000
5 F120 – Biến dòng thứ tự không Samwha 1.712.000
6 F150 – Biến dòng thứ tự không Samwha 2.125.000
Back to top button