Biến dòng chuyên dùng Samwha – Biến dòng thứ tự không Samwha

Máy Biến dòng chuyên dùng Samwha: 100/5A, 150A/5A, 200A/5A, 300/5A, 400/5A. 2CT & 3CT, Biến dòng thứ tự không Samwha (Samwha Current Transformer) Zero CT F35, F80, F120, F150

Danh mục: Từ khóa: ,

Máy Biến dòng chuyên dùng Samwha – Biến dòng thứ tự không Samwha

Biến dòng chuyên dùng Samwha: 100/5A, 150A/5A, 200A/5A, 300/5A, 400/5A. 2CT & 3CT, Biến dòng thứ tự không Samwha (Samwha Current Transformer) Zero CT F35, F80, F120, F150.

Thông số và giá Biến dòng Samwha

Biến dòng Samwha: CT Phụ – Biến dòng chuyên dùng Samwha & Zero CT – Biến dòng thứ tự không Samwha
Hình | FigureSTT | ItemMã đặt hàng | Order codeMô tả | Description Giá | Price (VNĐ)
12CT – Biến dòng chuyên dùng SamwhaCT PHỤ: Biến dòng chuyên dùng 100/5A, 150A/5A, 200A/5A, 300/5A, 400/5A
Biến dòng chuyên dùng Samwha
493.000
23CT – Biến dòng chuyên dùng Samwha808.000
3F35 – Biến dòng thứ tự không SamwhaZCT: Zero CT – Biến dòng thứ tự không Samwha706.000
4F80 – Biến dòng thứ tự không Samwha1.126.000
5F120 – Biến dòng thứ tự không Samwha1.712.000
6F150 – Biến dòng thứ tự không Samwha2.125.000
Back to top button