Biến dòng bảo vệ loại băng quấn PR

Máy Biến dòng bảo vệ loại băng quấn PR (Protection Current Transformer), chủng loại từ 100/5A đến 5000/5A, quy cách 5P10 15VA.

Liên hệ: 093-824-8589
Danh mục: Từ khóa: ,

Mô tả

Máy Biến dòng bảo vệ loại băng quấn PR

Biến dòng bảo vệ loại băng quấn PR (Protection Current Transformer), chủng loại Máy Biến dòng bảo vệ từ 100/5A đến 5000/5A, quy cách 5P10 15VA (Chủng loại từ 100/5A đến 5000/5A).

Biến dòng bảo vệ loại băng quấn PR | Protection Current Transformer
STT | Item Hình | Figure Chủng loại | Model Quy cách | Specification Giá | Price (VNĐ)
1

Biến dòng bảo vệ loại băng quấn PR

Protection Current Transformer

100/5A PR 5P10 15VA 934.000
2 150/5A PR 5P10 15VA 774.000
3 200/5A PR 5P10 15VA 690.000
4 250/5A PR 5P10 15VA 700.000
5 300/5A PR 5P10 15VA 580.000
6 400/5A PR 5P10 15VA 550.000
7 500/5A PR 5P10 15VA 593.000
8 600/5A PR 5P10 15VA 560.000
9 800/5A PR 5P10 15VA 600.000
10 1000/5A PR 5P10 15VA 570.000
11 1200/5A PR 5P10 15VA 580.000
12 1600/5A PR 5P10 15VA 590.000
13 2000/5A PR 5P10 15VA 510.000
14 2500/5A PR 5P10 15VA 590.000
15 3000/5A PR 5P10 15VA 745.000
16 4000/5A PR 5P10 15VA 990.000
17 5000/5A PR 5P10 15VA 1.150.000
Back to top button