Biến dòng bảo vệ loại băng quấn PR

Máy Biến dòng bảo vệ loại băng quấn PR (Protection Current Transformer), chủng loại từ 100/5A đến 5000/5A, quy cách 5P10 15VA.

Danh mục: Từ khóa: ,

Máy Biến dòng bảo vệ loại băng quấn PR

Biến dòng bảo vệ loại băng quấn PR (Protection Current Transformer), chủng loại Máy Biến dòng bảo vệ từ 100/5A đến 5000/5A, quy cách 5P10 15VA (Chủng loại từ 100/5A đến 5000/5A).

Biến dòng bảo vệ loại băng quấn PR | Protection Current Transformer
STT | ItemHình | FigureChủng loại | ModelQuy cách | SpecificationGiá | Price (VNĐ)
1

Biến dòng bảo vệ loại băng quấn PR

Protection Current Transformer

100/5APR 5P10 15VA934.000
2150/5APR 5P10 15VA774.000
3200/5APR 5P10 15VA690.000
4250/5APR 5P10 15VA700.000
5300/5APR 5P10 15VA580.000
6400/5APR 5P10 15VA550.000
7500/5APR 5P10 15VA593.000
8600/5APR 5P10 15VA560.000
9800/5APR 5P10 15VA600.000
101000/5APR 5P10 15VA570.000
111200/5APR 5P10 15VA580.000
121600/5APR 5P10 15VA590.000
132000/5APR 5P10 15VA510.000
142500/5APR 5P10 15VA590.000
153000/5APR 5P10 15VA745.000
164000/5APR 5P10 15VA990.000
175000/5APR 5P10 15VA1.150.000
Back to top button