Biến dòng đo lường hạ thế EMIC

Biến dòng EMIC – Biến dòng đo lường hạ thế EMIC

Biến dòng EMIC – Biến dòng đo lường hạ thế EMIC | Measurement Current Transformer: Tên gọi, quy cách thông số kỹ thuật chính: CT0.6 – 50/5A, 70/5A – 5VA – Cl 0.5 – W=2 (quấn 2 vòng) giá 414.000đ. Giá Biến dòng EMIC – Biến dòng đo lường hạ thế EMIC chưa bao gồm phí kiểm định 49.500/1 cái

Máy Biến dòng EMIC | Biến dòng đo lường hạ thế EMIC

Biến dòng đo lường hạ thế EMIC | Measurement Current Transformer: Tên gọi, quy cách thông số kỹ thuật chính Máy Biến dòng EMIC: CT0.6 – 50/5A, 70/5A – 5VA – Cl 0.5 – W=2 (quấn 2 vòng) giá 414.000đ. Giá Máy Biến dòng EMIC – Biến dòng đo lường hạ thế EMIC chưa bao gồm phí kiểm định 49.500/1 cái

Bảng giá Biến dòng đo lường hạ thế EMIC chưa bao gồm 10% thuế GTGT

Biến dòng EMIC – Biến dòng đo lường hạ thế EMIC | Measurement Current Transformer
STT | ItemTên gọi, quy cách thông số kỹ thuật chính | SpecificationGiá | Price (VNĐ)
Biến dòng EMIC – Biến dòng đo lường hạ thế EMIC (cấp chính xác 0.5 (cl 0.5), hình xuyến)
1CT0.6 – 50/5A, 70/5A – 5VA – Cl 0.5 – W=2 (quấn 2 vòng)414.000
2CT0.6 – 100/5A, 125/5A, 150/5A – 5VA -Cl 0.5 – N1414.000
3CT0.6 – 200/5A , 250/5A – 10VA – C l0.5 -N1414.000
4CT0.6 – 300/5A, 10VA – 400/5A , 15VA – Cl 0.5 – N1414.000
5CT0.6 – 500/5A ,600/5A – 15VA – CL 0.5 – N1427.000
6CT0.6 – 750/5A – 15VA -CL 0.5 – N1548.000
7CT0.6 – 800/5A – 15VA – CL 0.5 – N1548.000
8CT0.6 – 1000/5 – 15VA – Cl 0.5 – N1614.000
9CT0.6 – 1200/5 – 15VA – CL 0.5 – N1614.000
10CT0.6 – 1500/5A , 1600/5 – 15VA – CL 0.5 – N1728.000
11CT0.6 – 2000/5A – 15VA – N1741.000
12CT0.6 – 2500/5A – 15VA – Cl 0.5 – N1884.000
13CT0.6 – 3000/5A, 3200/5A – 15VA – Cl0.5 – N1969.000
14CT0.6 – 4000/5A – 15VA – Cl 0.5 – N11.124.000
15CT0.6 – 5000/5A – 15VA – CL 0.5 – N21.297.000
Back to top button