Biến dòng đo lường hạ thế EMIC

Biến dòng EMIC – Biến dòng đo lường hạ thế EMIC

Biến dòng EMIC – Biến dòng đo lường hạ thế EMIC | Measurement Current Transformer: Tên gọi, quy cách thông số kỹ thuật chính: CT0.6 – 50/5A, 70/5A – 5VA – Cl 0.5 – W=2 (quấn 2 vòng) giá 414.000đ. Giá Biến dòng EMIC – Biến dòng đo lường hạ thế EMIC chưa bao gồm phí kiểm định 49.500/1 cái

Liên hệ: 093-824-8589

Mô tả

Máy Biến dòng EMIC | Biến dòng đo lường hạ thế EMIC

Biến dòng đo lường hạ thế EMIC | Measurement Current Transformer: Tên gọi, quy cách thông số kỹ thuật chính Máy Biến dòng EMIC: CT0.6 – 50/5A, 70/5A – 5VA – Cl 0.5 – W=2 (quấn 2 vòng) giá 414.000đ. Giá Máy Biến dòng EMIC – Biến dòng đo lường hạ thế EMIC chưa bao gồm phí kiểm định 49.500/1 cái

Bảng giá Biến dòng đo lường hạ thế EMIC chưa bao gồm 10% thuế GTGT

Biến dòng EMIC – Biến dòng đo lường hạ thế EMIC | Measurement Current Transformer
STT | Item Tên gọi, quy cách thông số kỹ thuật chính | Specification Giá | Price (VNĐ)
Biến dòng EMIC – Biến dòng đo lường hạ thế EMIC (cấp chính xác 0.5 (cl 0.5), hình xuyến)
1 CT0.6 – 50/5A, 70/5A – 5VA – Cl 0.5 – W=2 (quấn 2 vòng) 414.000
2 CT0.6 – 100/5A, 125/5A, 150/5A – 5VA -Cl 0.5 – N1 414.000
3 CT0.6 – 200/5A , 250/5A – 10VA – C l0.5 -N1 414.000
4 CT0.6 – 300/5A, 10VA – 400/5A , 15VA – Cl 0.5 – N1 414.000
5 CT0.6 – 500/5A ,600/5A – 15VA – CL 0.5 – N1 427.000
6 CT0.6 – 750/5A – 15VA -CL 0.5 – N1 548.000
7 CT0.6 – 800/5A – 15VA – CL 0.5 – N1 548.000
8 CT0.6 – 1000/5 – 15VA – Cl 0.5 – N1 614.000
9 CT0.6 – 1200/5 – 15VA – CL 0.5 – N1 614.000
10 CT0.6 – 1500/5A , 1600/5 – 15VA – CL 0.5 – N1 728.000
11 CT0.6 – 2000/5A – 15VA – N1 741.000
12 CT0.6 – 2500/5A – 15VA – Cl 0.5 – N1 884.000
13 CT0.6 – 3000/5A, 3200/5A – 15VA – Cl0.5 – N1 969.000
14 CT0.6 – 4000/5A – 15VA – Cl 0.5 – N1 1.124.000
15 CT0.6 – 5000/5A – 15VA – CL 0.5 – N2 1.297.000
Back to top button