Biến dòng đo lường MR băng quấn

Máy Biến dòng – Biến dòng đo lường

Biến dòng – Biến dòng đo lường – Biến dòng đo lường MR băng quấn | Measurement Current Transformer. Chủng loại | Model: 50, 75/5A. Quy cách | Specification: MR-28, CLASS1, 5VA. Giá | Price (VNĐ): 70.000đ. Liên hệ để có giá tốt nhất từ VNACO.

Liên hệ: 093-824-8589
Danh mục: Từ khóa: ,

Mô tả

Máy Biến dòng – Biến dòng đo lường

Biến dòng – Biến dòng đo lường – Biến dòng đo lường MR băng quấn | Measurement Current Transformer. Chủng loại: 50, 75/5A. Quy cách Máy Biến dòng: MR-28, CLASS1, 5VA. Giá | Price (VNĐ): 70.000đ.

Thông số Biến dòng đo lường MR băng quấn

Biến dòng đo lường MR băng quấn | Measurement Current Transformer
STT | Item Hình | Figure Chủng loại | Model Quy cách | Specification Giá | Price (VNĐ)
1 Biến dòng đo lường MR băng quấn

Measurement Current Transformer

50, 75/5A MR-28, CLASS1, 5VA 70.000
2 100/5A MR-42, CLASS1, 5VA 70.000
3 150/5A MR-42, CLASS1, 5VA 70.000
4 200/5A MR-42, CLASS1, 5VA 70.000
5 250/5A MR-42, CLASS1, 5VA 70.000
6 300/5A MR-42, CLASS1, 10VA 75.000
7 400/5A MR-60, CLASS1, 10VA 110.000
8 500/5A MR-60, CLASS1, 10VA 110.000
9 600/5A MR-60, CLASS1, 10VA 115.000
10 800/5A MR-85 , CLASS1, 10VA 175.000
11 1000/5A MR-85 , CLASS1, 10VA 198.000
12 1200/5A MR-85 , CLASS1, 10VA 205.000
13 1600/5A MR-125 , CLASS1, 10VA 237.000
14 2000/5A MR-125, CLASS1, 15VA 435.000
15 2500/5A MR-125, CLASS1, 15VA 475.000
16 3000/5A MR-125, CLASS1, 15VA 510.000
17 4000/5A MR-125, CLASS1, 15VA 520.000
18 5000/5A MR-125, CLASS1, 15VA 560.000
Back to top button