Biến dòng đo lường MR băng quấn

Máy Biến dòng – Biến dòng đo lường

Biến dòng – Biến dòng đo lường – Biến dòng đo lường MR băng quấn | Measurement Current Transformer. Chủng loại | Model: 50, 75/5A. Quy cách | Specification: MR-28, CLASS1, 5VA. Giá | Price (VNĐ): 70.000đ. Liên hệ để có giá tốt nhất từ VNACO.

Danh mục: Từ khóa: ,

Máy Biến dòng – Biến dòng đo lường

Biến dòng – Biến dòng đo lường – Biến dòng đo lường MR băng quấn | Measurement Current Transformer. Chủng loại: 50, 75/5A. Quy cách Máy Biến dòng: MR-28, CLASS1, 5VA. Giá | Price (VNĐ): 70.000đ.

Thông số Biến dòng đo lường MR băng quấn

Biến dòng đo lường MR băng quấn | Measurement Current Transformer
STT | ItemHình | FigureChủng loại | ModelQuy cách | SpecificationGiá | Price (VNĐ)
1Biến dòng đo lường MR băng quấn

Measurement Current Transformer

50, 75/5AMR-28, CLASS1, 5VA70.000
2100/5AMR-42, CLASS1, 5VA70.000
3150/5AMR-42, CLASS1, 5VA70.000
4200/5AMR-42, CLASS1, 5VA70.000
5250/5AMR-42, CLASS1, 5VA70.000
6300/5AMR-42, CLASS1, 10VA75.000
7400/5AMR-60, CLASS1, 10VA110.000
8500/5AMR-60, CLASS1, 10VA110.000
9600/5AMR-60, CLASS1, 10VA115.000
10800/5AMR-85 , CLASS1, 10VA175.000
111000/5AMR-85 , CLASS1, 10VA198.000
121200/5AMR-85 , CLASS1, 10VA205.000
131600/5AMR-125 , CLASS1, 10VA237.000
142000/5AMR-125, CLASS1, 15VA435.000
152500/5AMR-125, CLASS1, 15VA475.000
163000/5AMR-125, CLASS1, 15VA510.000
174000/5AMR-125, CLASS1, 15VA520.000
185000/5AMR-125, CLASS1, 15VA560.000
Back to top button