Biến dòng bảo vệ PCT loại đúc vuông và tròn Omega

Liên hệ: 093-824-8589
Danh mục: Từ khóa:

Mô tả

Biến dòng bảo vệ PCT loại đúc vuông và tròn Omega thông số từ PCT 100/5A, CL. 5P10, 5VA đến PCT 10.000/5A, CL.5P10, 15VA, gồm có loại đúc vuông và đúc tròn, có chân đế hoặc không tùy chọn.

Ghi chú:

  1. Bảng giá biến dòng Omega này chưa bao gồm 10% thuế GTGT
  2. Kích thước biến dòng có thể có thể điều chỉnh theo yêu cầu của Khách Hàng
  3. Thời gian giao hàng từ 4 đến 7 ngày tùy khối lượng mỗi đơn hàng.
  4. Các tỷ số biến và dung lượng khác, chúng tôi hoàn toàn có thể đáp ứng theo nhu cầu chuyên biệt của Quý Khách hàng.

Biến dòng bảo vệ Omega PCT loại đúc vuông – hình chữ nhật

Mã số Mô tả Kích thước S.I x L.I Kích thước S.O x L.O T Đơn giá
PCT PCT 800/5A, CL. 5P10, 15VA 50 x 80 110 x 140 100 660,000
PCT PCT 1.000/5A, CL. 5P10, 15VA 50 x 80 110 x 140 85 640,000
PCT PCT 1.200/5A, CL. 5P10, 15VA 50 x 80 110 x 140 85 655,000
PCT PCT 1.600/5A, CL. 5P10, 15VA 50 x 80 110 x 140 70 665,000
PCT PCT 2.000/5A, CL. 5P10, 15VA 50 x 80 110 x 140 70 675,000
PCT PCT 2.500/5A, CL. 5P10, 15VA 80 x 120 140 x 180 70 710,000
PCT PCT 3.000/5A, CL. 5P10, 15VA 80 x 120 140 x 180 70 725,000
PCT PCT 4.000/5A, CL. 5P10, 15VA 80 x 150 145 x 215 70 895,000
PCT PCT 5.000/5A, CL. 5P10, 15VA 80 x 150 150 x 220 70 1,150,000
PCT PCT 6.000/5A, CL. 5P10, 15VA 80 x 150 160 x 220 70 1,200,000
PCT PCT 10.000/5A, CL. 5P10, 15VA 100 x 180 180 x 280 70 2,650,000

Biến dòng PCT Omega loại đúc tròn

Biến dòng bảo vệ Omega PCT loại đúc tròn
Biến dòng bảo vệ Omega PCT loại đúc tròn
Mã số Mô tả biến dòng bảo vệ PCT ID OD T Đơn giá
PCT PCT 100/5A, CL. 5P10, 5VA 25 100 110 790,000
PCT PCT 150/5A, CL. 5P10, 5VA 25 100 90 780,000
PCT PCT 200/5A, CL. 5P10, 5VA 35 105 80 680,000
PCT PCT 250/5A, CL. 5P10, 5VA 35 105 75 680,000
PCT PCT 300/5A, CL. 5P10, 5VA 35 105 70 635,000
PCT PCT 400/5A, CL. 5P10, 5VA 42 115 75 610,000
PCT PCT 500/5A, CL. 5P10, 5VA 60 115 65 590,000
PCT PCT 600/5A, CL. 5P10, 5VA 60 115 60 590,000
PCT PCT 100/5A, CL. 5P10, 10VA 28 100 170 880,000
PCT PCT 150/5A, CL. 5P10, 15VA 28 100 120 870,000
PCT PCT 200/5A, CL. 5P10, 15VA 35 105 110 750,000
PCT PCT 250/5A, CL. 5P10, 15VA 35 105 105 750,000
PCT PCT 300/5A, CL. 5P10, 15VA 35 105 100 690,000
PCT PCT 400/5A, CL. 5P10, 15VA 60 115 85 675,000
PCT PCT 500/5A, CL. 5P10, 15VA 60 115 75 655,000
PCT PCT 600/5A, CL. 5P10, 15VA 60 115 70 650,000
PCT PCT 800/5A, CL. 5P10, 15VA 85 145 55 660,000
PCT PCT 1.000/5A, CL. 5P10, 15VA 85 145 55 640,000
PCT PCT 1.200/5A, CL. 5P10, 15VA 85 145 55 655,000
PCT PCT 1.600/5A, CL. 5P10, 15VA 90 145 55 665,000
PCT PCT 2.000/5A, CL. 5P10, 15VA 125 195 45 675,000
PCT PCT 2.500/5A, CL. 5P10, 15VA 125 200 45 710,000
PCT PCT 3.000/5A, CL. 5P10, 15VA 125 205 45 725,000
PCT PCT 4.000/5A, CL. 5P10, 15VA 125 210 45 895,000
PCT PCT 5.000/5A, CL. 5P10, 15VA 160 230 45 1,150,000
PCT PCT 6.000/5A, CL. 5P10, 15VA 160 240 45 1,200,000
PCT PCT 10.000/5A, CL.5P10, 15VA 250 340 55 2,650,000
Back to top button