Máy bơm nước

Tính toán chọn máy bơm nước

Chọn đúng loại máy bơm nước thông thường dựa vào 3 yếu tố là lưu lượng nước, cột áp cần bơm, và kích thước đường ống (Thường có yếu tố độ nhớt nhưng với nước thì cơ bản có thể bỏ qua yếu tố này).

Xác định đúng cột áp tương đối phức tạp, xác định bằng cách xác định nơi đặt bồn nước bơm đến vị trí cần bơm hoặc vị trí đặt máy bơm nước, xác định tổn thất áp trên đường ống này. Nếu trên đường ống bơm có nhiều kích thước ống khác nhau thì xác định tổn thất áp trên từng đoạn đường ống.

Hình ảnh bơm chìm giếng khoan Franklin

Tính toán chọn máy bơm nước theo kinh nghiệm

Trong phạm vi bài này, việc xác định các thông số đề cập đến kinh nghiệm là chính, với những công trình lớn thì cần tính toán chi tiết và khoa học để xác định đúng các thông số để lựa chọn thiết bị.

Về lưu lượng: Đơn vị là m3/h hoặc lít/phút. Đơn giản chỉ cần xác định lượng nước cần bơm trong khoảng thời gian xác định với đơn vị đã đề cập là m3/h hoặc lít/phút , sau đó có thể tham chiếu lưu lượng của máy bơm nước theo đường đặc tuyến lưu lượng – cột áp, thông thường nhà sản xuất có công bố các tiêu chí kỹ thuật này của máy bơm.

Về cột áp: Từ điểm thấp nhất đến điểm cao nhất theo mét độ cao (vị trí đặc bơm hoặc cần bơm đến bồn chứa) cộng với tổn thất áp trên đường ống. Theo kinh nghiệp một co vuông bằng khoảng 2% cột áp tổng, tê 2 % cột áp tổng, 5 mét chiều ngang tương ứng với 1 mét theo chiều cao. Nên cộng thêm hệ số an toàn khoảng 1.3 lần cột áp tổng.

Về Kích thước đường ống, dựa vào công thức:

D = Căn bậc 2 của (4xQ/3.14xV)
Trong đó D: Đường kính ống (m); V: Vận tốc nước (m/s); Q: Lưu lượng nước (Lít/s).
Theo TCVN, lấy nước dùng cho nhu cầu sinh hoạt vận tốc V = 1.2 m/s và chữa cháy là 2.5 m/s.

Hình ảnh bơm ly tâm trục ngang APP Đài Loan

Back to top button