Máy bơm nước

Trạm bơm nước từ Sông sử dụng bơm hỏa tiễn

Trạm bơm nước từ Sông sử dụng bơm hỏa tiễn Franklin

Trạm bơm nước từ Sông sử dụng bơm hỏa tiễn Franklin, bơm nước từ sông, hồ trực tiếp hiện tại đang được ứng dụng và xây dựng nhiều do chi phí đầu tư thấp hơn so với thiết kế tạo hồ thu nước gián tiếp từ Sông, hồ.

Thiết kế trạm bơm nước dùng bơm hỏa tiễn

Thiết kế trạm bơm nước trực tiếp từ Sông, hồ đơn giản gồm có 3 phần kết cầu chính như sau:

– Phần phao (thuyền phao, bệ nổi), là nơi lắp đặt thiết bị bơm, máy bơm nước, thường là máy bơm chìm như dạng bơm chìm nước sạch, hoặc máy bơm hỏa tiễn. Với máy bơm hỏa tiễn thì có thể thiết kế đặt theo chiều thẳng đứng hoặc theo chiều nằm ngang.

Kết cấu của phần thuyền phao của trạm bơm cấp nước gồm có kết cấu phẳng bằng thép, đường ống và thiết bị bơm. Cần tính toán tổng trọng lượng của toàn bộ kết cấu bao gồm cả thiết bị để xây dựng phao nổi, lắp phao nổi để nâng toàn bộ kết cấu mà phao, bệ nổi không bị chìm.

– Phần cầu, là đường dẫn từ đất liền đến bệ nổi của trạm bơm, thiết kế tương tự như bệ nổi nơi lắp đặt thiết bị bơm, chiều dài của đường dẫn phụ thuộc vào thiết kế hoặc khoảng cánh đặt bơm.
– Phần kết nối giữa cầu và mặt đất, điểm mấu chốt của phần này là kết nối dạng khớp nối mềm (Flexible connection).

Một số hình ảnh của trạm bơm cấp nước lấy nước từ Sông sử dụng bơm hỏa tiễn Franklin đã được thi công:

Trạm bơm nước sông sử dụng bơm hỏa chìm tiễn Franklin

Trạm bơm nước sông sử dụng bơm hỏa chìm tiễn Franklin

Trạm bơm nước sông sử dụng bơm hỏa chìm tiễn Franklin

Back to top button