Ống nối đồng

Ống nối đồng | Copper cable jointing tube là phụ kiện để nối cáp điện, ống nối cáp điện được sản xuất từ đồng, mạ kẽm bên ngoài. Cỡ Ống nối đồng từ 16 đến 300

Danh mục:

Ống nối đồng nối cáp điện

Ống nối đồng | Copper cable jointing tube là phụ kiện để nối cáp điện, ống nối cáp điện được sản xuất từ đồng, mạ kẽm bên ngoài. Cỡ Ống nối đồng từ 16 đến 300, hoặc lớn hơn tùy theo yêu cầu đấu nối cáp.

Ống nối cáp điện đồng

Ống nối đồng | Cable Jointing Tube
STT | ItemHình | FigureChủng loại| ModelQuy cách, mô tả | SpecificationGiá | Price (VNĐ)
1 

Ống nối đồng

Copper cable jointing tube

Ống nối đồng nối cáp điện
Ống nối đồng nối cáp điện
Ống nối 16Ống nối đồng2.240
2Ống nối 25Ống nối đồng3.360
3Ống nối 35Ống nối đồng4.640
4Ống nối 50Ống nối đồng6.400
5Ống nối 70Ống nối đồng9.280
6Ống nối 95Ống nối đồng13.120
7Ống nối 120Ống nối đồng17.600
8Ống nối 150Ống nối đồng22.400
9Ống nối 185Ống nối đồng28.800
10Ống nối 240Ống nối đồng43.200
11Ống nối 300Ống nối đồng72.000

Ống nối đồng | Copper cable jointing tube

Back to top button