Ống nối đồng nhôm

Ống nối đồng nhôm | Aluminium – Copper cable jointing tube dùng để nối cáp điện, ống nối cáp điện được sản xuất từ 2 vật liệu là đồng và nhôm kết hợp với nhau. Ống nối cáp điện bằng đồng nhôm có cỡ từ 16 đến 300.

Danh mục:

Ống nối đồng nhôm

Ống nối đồng nhôm | Aluminium  – Copper cable jointing tube dùng để nối cáp điện, ống nối cáp điện được sản xuất từ 2 vật liệu là đồng và nhôm kết hợp với nhau. Ống nối cáp điện bằng đồng nhôm có cỡ từ 16 đến 300.

Ống nối cáp điện đồng nhôm

Ống nối đồng nhôm | Aluminium  – Copper cable jointing tube | Ống nối cáp điện đồng nhôm
STT | ItemHình | FigureChủng loại| ModelQuy cách, mô tả | SpecificationGiá | Price (VNĐ)
1 

Ống nối đồng nhôm

Aluminium  – Copper cable jointing tube

Ống nối đồng nhôm
Ống nối đồng nhôm
Ống nối 16Ống nối đồng nhôm12.800
2Ống nối 25Ống nối đồng nhôm16.000
3Ống nối 35Ống nối đồng nhôm19.200
4Ống nối 50Ống nối đồng nhôm28.800
5Ống nối 70Ống nối đồng nhôm35.200
6Ống nối 95Ống nối đồng nhôm48.000
7Ống nối 120Ống nối đồng nhôm56.000
8Ống nối 150Ống nối đồng nhôm72.000
9Ống nối 185Ống nối đồng nhôm96.000
10Ống nối 240Ống nối đồng nhôm112.000
11Ống nối 300Ống nối đồng nhôm176.000

Ống nối đồng nhôm | Aluminium  – Copper cable jointing tube

Back to top button