Cosse chỉa Y Cosse chỉa tròn phủ nhựa Cosse chỉa Y trần

Phụ kiện đấu nối cáp điện: Cosse chỉa Y – Cosse chỉa tròn phủ nhựa – Cosse chỉa Y trần (Y Control Cable Lug). Đầu Cos nhập khẩu sử dụng cho việc đấu nối cáp, đa dạng chủng loại tròn – chỉa – bọc nhựa – trần v…

Cosse chỉa Y Cosse chỉa tròn phủ nhựa Cosse chỉa Y trần
Cosse chỉa Y Cosse chỉa tròn phủ nhựa Cosse chỉa Y trần

Đầu Cosse chỉa, Đầu Y Cosse chỉa tròn phủ nhựa, Đầu Cosse chỉa Y trần

Cosse chỉa Y Cosse chỉa tròn phủ nhựa Cosse chỉa Y trần. Phân phối phụ kiện đấu nối cáp điện, bao gồm: Đầu Cosse chỉa Y – Đầu Cosse chỉa tròn phủ nhựa – Đầu Cosse chỉa Y trần (Y Control Cable Lug). Đầu Cos đầu nối cáp điện nhập khẩu sử dụng cho việc đấu nối cáp, đa dạng chủng loại tròn – chỉa – bọc nhựa – trần vv… Đầu Cos có kích thước từ 1.25mm2, đầu Cos bọc nhựa có các màu đỏ, xanh, đen, vàng.

Giá Cosse chỉa Y Cosse chỉa tròn phủ nhựa Cosse chỉa Y trần

Cosse chỉa Y – Cosse chỉa tròn phủ nhựa – Cosse chỉa Y trần | Y Control Cable Lug
STT | ItemHình | FigureChủng loại| ModelQuy cách, mô tả | SpecificationGiá | Price (VNĐ)
1Cosse chỉa, trònVF 1.25 – 3,4 Y/ R17.000
2Cosse trònVF 1.25 – 5R19.000
3Cosse trònVF 1.25 – 6R28.000
4Cosse trònVF 1.25 – 8R32.000
5Cosse trònVF 1.25 – 10R35.000
6Cosse chỉa, trònVF 2 – 3,4 Y/ R17.000
7Cosse chỉa, trònVF 2 – 5 Y/ R20.000
8Cosse trònVF 2 – 6R31.000
9Cosse trònVF 2 – 8R34.000
10Cosse trònVF 2 – 10R37.000
11Cosse chỉa, trònVF 3.5 – 4,5 Y/ R33.000
12Cosse trònVF 3.5 – 6R46.000
13Cosse chỉa, trònVF 5.5 – 5 Y/ R35.000
14Cosse trònVF 5.5 – 6R48.000
15Cosse trònVF 5.5 – 8R55.000
16Cosse chỉa trầnVF1.25mm214.000
17Cosse chỉa trầnVF2.3mm215.000
Back to top button