Đầu Cosse đồng nhôm

Đầu Cosse đồng nhôm (Copper – Aluminum Cable Lug) từ 16 đến 500.

Đầu Cosse đồng nhôm đấu nối cáp điện

Đầu Cosse đồng nhôm (Copper – Aluminum Cable Lug) từ 16 đến 500. Phụ kiện đấu nối cáp điện đồng nhôm, Đầu Cosse đồng nhôm nhập khẩu – liên hệ để có giá tốt nhất. Bảng giá Đầu Cosse đồng nhôm mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi theo từng thời điểm.

Đầu Cosse đồng nhôm

Đầu Cosse đồng nhôm | Copper – Aluminum Cable Lug
STT | ItemHình | FigureChủng loại| ModelQuy cách, mô tả | SpecificationGiá | Price (VNĐ)
1

Đầu Cosse đồng nhôm
Đầu Cosse đồng nhôm
Cosse 16Cosse đồng nhôm7.000
2Cosse 25Cosse đồng nhôm8.000
3Cosse 35Cosse đồng nhôm10.000
4Cosse 50Cosse đồng nhôm13.000
5Cosse 70Cosse đồng nhôm15.000
6Cosse 95Cosse đồng nhôm18.000
7Cosse 120Cosse đồng nhôm23.000
8Cosse 150Cosse đồng nhôm27.000
9Cosse 185Cosse đồng nhôm35.000
10Cosse 240Cosse đồng nhôm43.000
11Cosse 300Cosse đồng nhôm76.000
12Cosse 400Cosse đồng nhôm130.000
13Cosse 500Cosse đồng nhôm250.000

Đầu Cosse đồng nhôm | Copper – Aluminum Cable Lug

Back to top button