Cosse Pin đặc

Đầu Cosse Pin đặc | Pin Control Cable Lug gồm có 4 màu, từ 1.25 đến 5.5

Danh mục:

Đầu Cosse Pin đặc

Đầu Cosse Pin đặc | Pin Control Cable Lug gồm có 4 màu, từ 1.25 đến 5.5, đầu Cosse pin đặc chuyên dùng cho việc đấu nối trong tủ điện, kết nối cáp điện trong hệ thống điện.

Giá đầu Cosse Pin đặc

Cosse Pin đặc | Pin Control Cable Lug
STT | ItemHình | FigureChủng loại | ModelQuy cách, mô tả | SpecificationGiá | Price (VNĐ)
1 

Cosse Pin đặc | Pin Control Cable Lug

Đầu Cosse Pin đặc
Đầu Cosse Pin đặc
Cosse Pin đặcPIN 1.2527.000
2Cosse Pin đặcPIN 2.030.000
3Cosse Pin đặcPIN 5.544.000

Cosse Pin đặc | Pin Control Cable Lug

Back to top button