Bơm định lượng

Hiệu chỉnh máy bơm định lượng dòng cơ bản

Máy bơm định lượng các dòng cơ bản có ưu điểm là chi phí đầu tư thấp (Giá thành thấp) , vận hành đơn giản nhưng lại không có màn hình hiển thị các thông số như lưu lượng hóa chất bơm, các thông số áp suất, nên vấn đề đặt ra là làm thế nào để hiệu chỉnh bơm định lượng được chính xác như mong muốn?

Phương pháp hiệu chỉnh máy bơm định lượng dòng cơ bản

Phương pháp hiệu chỉnh máy bơm định lượng dòng cơ bản sẽ cho kết quả cuối cùng là biết được thể tích hóa chất mà máy bơm đẩy đi trong 1 nhịp, giá trị này sẽ quyết định tất cả những yếu tố khác được hiển thị trên màn hình bơm. Đối với máy bơm định lượng các dòng cơ bản, khi muốn hiệu chỉnh ta sẽ dùng thiết bị là alibration box.

Calib máy bơm định lượng dòng cơ bản

Khi calib máy bơm định lượng dòng cơ bản, ta dùng cột calibration lắp ở đầu hút của bơm. Thông thường người ta hay lắp calibration box ở đầu đẩy của bơm để xem bơm đẩy được bao nhiêu trong một nhịp. Tuy nhiên thực tế điều này là không chính xác, bởi vì việc đo ở đầu hút sẽ thể hiện chính xác lưu lượng hoạt động của bơm hơn.

Để máy bơm định lượng chạy tự do một khoảng thời gian, sau đó đo lượng chất lỏng (Hóa chất) ở calibration box và dựa vào thời gian bơm hoạt động để tính toán lưu lượng bơm. Thường ta nên trang bị van đối áp ở đầu ra để kiểm soát áp suất hoạt động.

Để kiểm soát quá trình định lượng của máy bơm định lượng hóa chất được dễ dàng, ta có thể sử dụng bộ giảm chấn và đồng hồ đo lưu lượng bơm (flow meter), hoặc sử dụng Dulco flow của ProMinent, một sản phẩm chuyên dùng để đo lưu lượng hóa chất.

ProMinent có các dòng bơm định lượng cơ bản như bơm màng Solenoid Concept C, bơm màng motor Vario D, bơm màng Plasma, bơm màng solenoid Concept Plus, bơm màng motor Vario C.

Back to top button