Bơm định lượng

Phương pháp chọn bơm định lượng cơ bản ProMinent

Phương pháp chọn bơm định lượng của ProMinent các dòng bơm cơ đúng với mục đích và yêu cầu sử dụng thực tế thường theo các thông số như lưu lượng hóa chất cần bơm, áp suất của hệ thống, loại hóa chất cần bơm vv..

Bơm định lượng Concept Plus

Phương pháp chọn bơm định lượng cơ bản ProMinent

Các dòng bơm cơ bản gồm có bơm định lượng hóa chất Concpet C, bơm định lượng Concpet Plus, Vario D, Variod C, và máy bơm định lượng Plasma

Phương pháp chọn bơm định lượng cơ bản ProMinent
Phương pháp chọn bơm định lượng cơ bản ProMinent

Ví dụ chọn bơm định lượng để định lượng hóa chất A có:

  • Nồng độ hoá chất ban đầu C = 50%
  • Dòng nước có lưu lượng là Q = 4m3/h
  • Áp suất đối áp P = 0.7 bar
  • Nồng độ hóa chất mong muốn C1 = 2.5ppm

Yêu cầu: Tính toán lượng hoá chất cần bơm vào hệ thống Q1?

Ví dụ chọn máy bơm định lượng cơ bản ProMinent

Bước 1: Tính toán lưu lượng hóa chất cần phải châm

Q 1chemical C origin chemical = Q water C 1chemical in water => Lưu lượng bơm hoá chất (Q1) = (0.0025/0.5)x 4000 = 20 (l/h)

Bước 2: Chọn bơm định lượng có lưu lượng

Chọn bơm ở áp suất đối áp suất > 0.7 bar và có lưu lượng ≥ 20 l/h.

Bước 3: Điều chỉnh để phần trăm bơm định lượng hoạt động chính xác với yêu cầu 20 l/h, 0.7 bar

Cài đặt phần trăm bơm ở phần trăm xác định. Sau đó, sử dụng ống đong đặt vào đầu hút của bơm để đo lưu lượng tiêu thụ trong 1 phút.

Từ đó xác định được thời gian châm hoá chất trong 1 ngày khi hệ thống hoạt động.

Trên đây là phương án chọn bơm cơ bản cho hệ thống châm hoá chất. Việc lựa chọn bơm định lượng phù hợp không những tiết kiệm chi phí mà còn tăng hiệu quả hoạt động của bơm.

Tài liệu hướng dẫn này được trích từ hướng dẫn của hãng ProMinent Việt Nam về việc lựa chọn máy bơm định lượng hóa chất được chính xác phù hợp với yêu cầu.

Tư vấn chị tiết về lựa chọn máy bơm định lượng hóa chất phù hợp, bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của ProMinent sẽ trả lời qua điện thoại hoặc email những câu hỏi của các bạn dù cho bạn chưa là khách hàng của ProMinent.

Bơm định lượng ProMinent SD

Back to top button