Bơm định lượng

Làm thế nào để hiệu chỉnh bơm định lượng chính xác

Thể tích tỉ lệ thuận với lưu lượng? Khi hiệu chỉnh máy bơm định lượng dòng cơ bản, thường chúng ta cho rằng việc thay đổi hành trình của bơm định lượng, hay thay đổi thể tích hóa chất bơm mỗi nhịp (flow rate/stroke) bơm thì tỷ lệ thuận với lưu lượng bơm. Nhưng điều này không được chính xác. Lưu lượng bơm của bơm định lượng chịu ảnh hưởng của 1 yếu tố quan trọng khác đó là thông số áp suất khi máy bơm hoạt động.

Làm thế nào để hiệu chỉnh bơm định lượng chính xác?

Do đó, khi hiệu chỉnh (Calibration) bơm định lượng ta phải kiểm soát thông số áp suất, đó là yếu tố quan trọng để đảm bảo máy bơm sẽ hoạt động đúng điều kiện thông số kỹ thuật của nhà sản xuất. Muốn kiểm soát được thông số áp suất, ta trang bị thêm đồng hồ đo áp & hệ thống van đối áp để kiểm soát và đo lường áp suất hoạt động của máy bơm định lượng khi hiệu chỉnh (Calib).

Làm thế nào để hiệu chỉnh bơm định lượng chính xác

Do đó ta thấy, thông số áp suất không kiểm soát được thì rất khó đảm bảo hiệu chỉnh đúng và chính xác theo yêu cầu về định lượng của máy bơm định lượng.
Thí dụ:

1 máy bơm định lượng ProMinent có thông số lưu lượng là 64 lít/giờ tại áp suất 5Bar, khi hoạt động ở điều kiện đúng áp suất là 5Bar thì máy bơm sẽ bơm đúng lưu lượng là 64 lít/giờ. Nếu áp suất hoạt động của máy bơm thay đổi thì lưu lượng này sẽ không còn chính xác nữa.

Back to top button