Máy bơm nước

Chuyển đổi hệ DN – Mét – NPS đường ống máy bơm nước

Bảng tra cứu chuyển đổi thông số các hệ DN – Mét – NPS đường ống giúp các bạn đối chiếu thông số đường kính giữa các hệ DN, mét và NPS. Việc này giúp việc trang bị vật tư và phụ kiện được chuẩn xác cho công tác lắp đặt máy bơm nước và hệ thống đường ống.

Bạn đã từng bối rối khi muốn xác định đường kính ống để trang bị vật tư và các phụ kiện liên quan khi tiêu chuẩn đường ống là khác nhau? Kích thước đường kính theo hệ inch, hệ mét vv..

Bảng tra cứu chuyển đổi thông số các hệ DN – Mét – NPS

NPS (inch)¼½¾123468
DN (mm)81015202535405080100150200
Đường kính ngoài (mm)131721273442496090114168220

Ví dụ ta có thông số họng thoát của bơm chìm giếng khoan 4 inch theo thông số của nhà sản xuất (Hệ inch) thì đường kính của ống phù hợp cho họng thoát của máy bơm chìm này là bao nhiêu trong hệ mét?

Từ bảng tra cứu trên, dễ dàng xác định đường kính ống cần trang bị để lắp đặt bơm hoả tiễn này là 114mm

Bơm chìm giếng khoan Franklin 4 inch
Bơm chìm giếng khoan Franklin 4 inch

Chuẩn NPS

Kích thước ống danh định NPS (Nominal Pipe Size) là kích thước ống tiêu chuẩn của Bắc Mỹ, được áp dụng cho kích thước chuẩn của ống ở nhiệt độ và áp suất cao hoặc thấp.

Kích thước của ống nước được đặc trưng bởi hai số không có thứ nguyên là: kích thước ống danh định NPS (nominal pipe size) đo bằng đơn vị inch và một chỉ số danh định (Schedule hay Sched. Hay là Sch.). NPS thường bị gọi một cách không chính xác là Kích thước ống theo chuẩn Quốc gia (National Pipe Size).

Chuẩn hệ DN

Tên tiêu chuẩn kích thước ống tương ứng của Châu Âu với NPS là DN (Diametre nominal hay nominal diameter), trong đó kích thước ống được đo bằng đơn vị mm.

Tên viết tắt NB (cỡ ống danh định nominal bore) cũng có thể được dùng để thay thế cho chuẩn NPS.

Dựa vào NPS, DN và tên thường gọi của ống quy định đường kính ngoài của ống (Outside diameter OD) ta có bảng tra sau chuyển đổi Inch – DN (mm) – OD (mm) như ở trên.

Hình ảnh bơm chìm giếng khoan Franklin 4 inch

Back to top button