Máy bơm nước

Máy bơm hỏa tiễn và đường kính giếng khoan

Guồng bơm chìm hỏa tiễn Franklin
Guồng bơm chìm Franklin 4 inch

Máy bơm hỏa tiễn với cơ chế giải nhiệt cho động cơ khi máy bơm họat động thì dòng chảy của nước chạy qua động cơ sẽ mang nhiệt theo dòng chảy, trường hợp lắp đặt máy bơm nước mà không cung cấp được lưu lượng nước và tốc độ dòng chảy tối thiểu chạy qua động cơ để mang theo nhiệt để giải nhiệt thì sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của động cơ máy bơm nước, với giếng khoan có đường kính lớn thì cần phải trang bị thiết bị gọi là “ống giải nhiệt”, về cơ bản đó là thiết bị để giảm đường kính xung quanh của động cơ để đạt được tốc độ dòng chảy của nước chạy qua động cơ chìm hỏa tiễn.

Tương quan máy bơm hỏa tiễn và đường kính giếng khoan

Ống giải nhiệt cần được trang bị cho Motor chìm giếng khoan trong các trường hợp sau:

  • Đường kính giếng khoan lớn hơn bảng thông số kèm theo.
  • Máy bơm chìm hỏa tiễn giếng khoan được lắp đặt trong ao, hồ, sông vv.. (Giếng mở).
  • Dòng chảy. nguồn cấp nước của giếng hoặc nguồn nước cấp vào họng bơm nằm phía trên máy bơm (Nước không chạy qua động cơ trước khi vào họng hút của máy bơm).
Thông số dòng chảy của nước để giải nhiệt động cơ chìm (Motor chìm), môi trường nước đến 30°C
Đường kính giếng hoặc ống giải nhiệt.
(mm)
4” Motor (3-10 HP)
7.62 cm/sec.
l/m
6” Motor
15.24cm/sec
l/m
8” Motor
15.24cm/sec
l/m
1024.5
12726.5
1524934
1787695
20311417040
254189340210
305303530420
356416760645
4065681060930

Tương quan nhiệt độ nước và dòng chảy qua máy bơm hỏa tiễn giếng khoan

Máy bơm hỏa tiễn thả chìm thương hiệu Franklin với thiết kế chạy đủ tải (Full load) trong môi trường nước đến 30°C với thông số:

  • Dòng chảy 7.62 cm/sec cho động cơ 4” công suất từ 3HP
  • 24 cm/sec cho động cơ 6” & 8”

Với thiết kế giải nhiệt đúng cho động cơ như trên thì bảng mô tả ở trên thể hiện lưu lượng dòng chảy lít/phút cho nhiều cỡ giếng khoan và động cơ chìm hỏa tiễn khác nhau.

Máy bơm hỏa tiễn giếng khoan thiết kế thả chìm hoạt động trong môi trường nước có nhiệt độ hơn 30°C, dòng chảy qua Motor chìm yêu cầu phải tăng theo một tỉ lệ tương ứng để giúp duy trì nhiệt độ an toàn cho hoạt động của động cơ, nước chạy qua động cơ sẽ mang theo nhiệt giúp giải nhiệt cho động cơ.

Hình ảnh bơm chìm giếng khoan Franklin 4 inch

Ống giải nhiệt cho động cơ chìm hỏa tiễn giếng khoan

Trường hợp tốc độ dòng chảy nhỏ hơn thông số của nhà sản xuất theo bảng trên hoặc trường hợp dòng chảy từ phía trên vào thẳng họng hút mà không chạy qua động cơ hoặc lắp đặt trong giếng mở hoặc ao hồ vv.. thì khi lắp đặt chúng ta cần phải trang bị ống giải nhiệt cho Motor chìm.

Máy bơm hỏa tiễn và đường kính giếng khoan
Máy bơm hỏa tiễn và đường kính giếng khoan

Hình ảnh minh họa ống giải nhiệt cho động cơ bơm chìm hỏa tiễn kèm theo.

Ví dụ về trang bị ống giải nhiệt:

Bơm hỏa tiễn kích cỡ 6” công suất đạt 200 l/p lắp đặt trong giếng khoan đường kính 254 mm, từ bảng thông số trên thì yêu cầu dòng chảy qua động cơ đạt 340 l/p để giúp giải nhiệt tốt nhất cho động cơ, trong trường hợp này, ta cần lắp đặt thêm cho bơm ống giải nhiệt đường kính tương đương 203 mm.

Lắp đặt máy bơm giếng khoan 6 inch tại Tp. HCM

Back to top button