Chuyên mục kỹ thuật điện

Guồng bơm hỏa tiễn Franklin 4 inch

Guồng bơm hỏa tiễn Franklin 4 inch – Bơm giếng khoan 4 inch

Guồng bơm hỏa tiễn Franklin 4″ | 4″ 50Hz 4400 Pump, 2″ Stainless BSPP Discharge, Hi-Capacity – Nòng Motor 4″
Mã sản phẩmCột áp – Lưu lượng ChuẩnHọng thoát – Cột áp – Lưu lượngkWHPSố cánh
100FA2S4-PEXB56m ~ 6m3/h2″, 70m-40m ~ 4m3/h-7.5m3/h1,5214
100FA3S4-PEXB84m ~ 6m3/h2″, 110m-60m ~ 4m3/h – 7.5m3/h2,2322
150FA3S4-PEXB46m ~ 9m3/h2″, 72m-36m ~ 5.4m3/h – 10.2m3/h2,2314
200FA5S4-PEXB62m ~ 12m3/h2″, 92m-52m ~ 7m3/h – 13m3/h3,7517
270FA3S4-PEXB32m ~ 16.5m3/h2″, 46m-20m ~ 10m3/h – 21m3/h2,2311
270FA5S4-PEXB52m ~ 16.5m3/h2″, 78m-34m ~ 10m3/h – 21m3/h3,7519
270FA7S4-PEXB66m ~ 16.5m3/h2″, 98m-42m ~ 10m3/h – 21m3/h5,57.524

Guồng bơm chìm hỏa tiễn giếng khoan Franklin 4 inch | Guồng bơm hỏa tiễn Franklin4″

Guồng bơm hỏa tiễn Franklin 4 inch công suất từ 2HP đến 7.5HP, hàng có sẵn, lưu lượng Guồng bơm hỏa tiễn Franklin 4 inch đến 21m3/h, cột áp đạt đến 110m, đến 24 tầng cánh. Sản phẩm Guồng bơm hỏa tiễn Franklin 4 inch được bảo hành 12 tháng.

Guồng bơm 100FA2S4-PEXB, công suất 2HP, lưu lượng 4m3/h-7.5m3/h, cột áp 70m-40m
Guồng bơm 100FA3S4-PEXB, công suất 3HP, lưu lượng 4m3/h-7.5m3/h, cột áp 110m-60m
Guồng bơm 150FA3S4-PEXB, công suất 3HP, lưu lượng 5.4m3/h – 10.2m3/h, cột áp 72m-36m
Guồng bơm 200FA5S4-PEXB, công suất 5HP, lưu lượng 7m3/h – 13m3/h, cột áp 92m-52m
Guồng bơm 270FA3S4-PEXB, công suất 3HP, lưu lượng 10m3/h – 21m3/h, cột áp 46m-20m
Guồng bơm 270FA5S4-PEXB, công suất 5HP, lưu lượng 10m3/h – 21m3/h, cột áp 78m-34m
Guồng bơm 270FA7S4-PEXB, công suất 7.5HP, lưu lượng 10m3/h – 21m3/h, cột áp 98m-42m

Back to top button